สรุปผลซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ปี 2548

เราใช้เงินไม่มากในการจัดกิจกรรม แต่ได้ผลงานและความตื่นตัวในการรองรับอุบัติเหตุหมู่ได้ดี

      โรงพยาบาลบ้านตากได้จัดซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ปีละ 2 ครั้ง มาทุกปี ในปีงบ 2548 ที่ผ่านมา ก็มีการซ้อมใน 2 ช่วง ทางงานอุบัติเหตุและฉุกเฉินได้สรุปผลไว้ ดังนี้

           โครงการซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่เทศกาลปีใหม่  มีจำนวนผู้ร่วมซ้อมแผน 167 คน

 

                   -  จนท.รพ.บ้านตาก 134 คน

 

                   -  ตำรวจ สภอ.บ้านตาก 20 คน

 

                   -  อพปร. บ้านตาก 13 คน

 

สรุปคะแนนการประเมินผลการซ้อมแผน 75.76 % ใช้เงินในการซ้อมแผน 7,000 บาท จากเงินบำรุงโรงพยาบาล

            

                   โครงการซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่เทศกาลสงกรานต์  มีจำนวนผู้ร่วมซ้อมแผน 158 คน แบ่งเป็น

 

                         -  จนท.รพ.บ้านตาก 138 คน

 

                         -  ตำรวจ สภอ.บ้านตาก 13 คน

 

                         -  อพปร. บ้านตาก 7 คน

 

สรุปคะแนนการประเมินผลการซ้อมแผน 80.95 %  ใช้เงินในการซ้อมแผน 6,000 บาทจากเงินบำรุงโรงพยาบาล

จะเห็นว่า เราใช้เงินไม่มากในการจัดกิจกรรม แต่ได้ผลงานและความตื่นตัวในการรองรับอุบัติเหตุหมู่ได้ดี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน PracticalKMความเห็น (0)