การจัดการความรู้ในสถานศึกษา

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา วัดไร่ขิง

การจัดการความรู้ในสถานศึกษา

 เอกสารที่สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา วัดไร่ขิง ได้จัดทำ เป็นเอกสารที่ เกี่ยวกับ "การจัดการความรู้ ในสถานศึกษา "  เอกสารประกอบด้วย

 ๑.การจัดการความรู้

 ๒.การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

 ๓.การจัดความรู้สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา

 ๔.Tacit Knowledge

 ลองศึกษาดูครับ หรือ จะเข้าไปสัมผัสที่ www.idea.ac.th

JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 
  • เป็นประโยชน์อย่างยิ่งครับ
  • ขอบพระคุณอาจารย์  JJ ที่แนะนำครับ

 

เขียนเมื่อ 

เรียนท่านอาจารย์บวร

 อาจารย์ ดร.เต็มจิต ท่านเป็นผู้ที่สนใจเรื่อง KM ที่วัดไร่ขิง ท่านไปเข้า WS ที่อินโดนีเซียพร้อมกับ JJ  โดยทุน APO ประสานงานโดนสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ลองติดตามท่านดูครับ เห็นว่าทางวัดไร่ขิงเน้นเรื่อง CoP ครับ