เส้นใย โรคภัย และหัวใจ

กลุ่มตัวอย่างที่กินเส้นใยมากที่สุดมีปัญหาสุขภาพจากน้ำหนักตัวมากเกิน ความดันเลือดสูง ไขมันในเลือด(โคเลสเตอรอล)สูงน้อยกว่ากลุ่มตัวอย่างที่กินเส้นใยน้อยถึงร้อยละ 30

เราๆ ท่านๆ อาจจะสงสัยว่า เส้นใยจากพืชส่วนใด หรือชนิดใดดีที่สุด

ขอนำผลการศึกษาของ อาจารย์เดรีส์ แลรอง (Deris Lairon) แห่งสถาบันสุขภาพแห่งชาติฝรั่งเศส (French National Health Institute INSERM) มาเล่าสู่กันฟังครับ...

อาจารย์เดรีส์สำรวจผู้ใหญ่ฝรั่งเศส 5,961 คน พบว่า เส้นใยแต่ละชนิดมีสรรพคุณต่างกัน การกินเส้นใยหลายๆ ชนิดปนกันอย่างน้อยวันละ 25 กรัมขึ้นไปจะดีกับสุขภาพ

กลุ่มตัวอย่างที่กินเส้นใยมากที่สุดมีปัญหาสุขภาพจากน้ำหนักตัวมากเกิน ความดันเลือดสูง ไขมันในเลือด(โคเลสเตอรอล)สูงน้อยกว่ากลุ่มตัวอย่างที่กินเส้นใยน้อยถึงร้อยละ 30

 • เส้นใยจากธัญพืช:                                              
  เส้นใยจากธัญพืชครบส่วน (whole grain) เช่น ข้าวกล้อง ขนมปังโฮลวีตสีรำ (whole wheat คือข้าวสาลีไม่ขัดสี) ฯลฯ ช่วยควบคุมน้ำหนัก ลดความดันเลือด(ป้องกันโรคความดันเลือดสูง) ลดสารโฮโมซิสเทอีน (homocysteine) ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อเส้นเลือด ทำให้ความเสี่ยงต่อโรคเส้นเลือดหัวใจลดลง

 

 • เส้นใยจากผลไม้:                                               
  เส้นใยจากผลไม้ช่วยลดความดันเลือด ลดไขมันรอบพุง (abdominal fat) คนที่มีไขมันรอบพุงมากมีแนวโน้มจะเกิดภาวะดื้อต่อฮอร์โมนอินซูลิน การลดไขมันรอบพุงช่วยป้องกันโรคเบาหวานในผู้ใหญ่

 

 • เส้นใยจากผัก:                                                    
  เส้นใยจากผักช่วยลดความดันเลือด และลดสารโฮโมซิสเทอีน ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อเส้นเลือด ทำให้ความเสี่ยงต่อโรคเส้นเลือดหัวใจลดลง

 • เส้นใยจากนัต ผลไม้แห้ง และเมล็ดพืช:            
  นัตเป็นผลไม้ที่มีเปลือกแข็ง ด้านในมีเม็ด เช่น อัลมอนด์ มะม่วงหิมพานต์ ถั่วลิสง ฯลฯ เส้นใยจากนัต ผลไม้แห้ง และเมล็ดพืชช่วยควบคุมน้ำหนัก ลดไขมันรอบพุง(ทำให้ความเสี่ยงเบาหวานลดลง) ลดระดับน้ำตาลในเลือด(ทำให้ความเสี่ยงเบาหวานลดลง)

คำแนะนำ:

 • กินพืชผักหลายชนิดปนกัน:                                
  การกินเส้นใยจากพืชผักหลายชนิด เช่น ข้าวกล้อง ถั่ว งา ผัก ผลไม้ ฯลฯ ปนกันป้องกันโรคได้มากกว่ากินเส้นใยจากพืชผักชนิดเดียว นอกจากนั้นยังทำให้ได้สารอาหารครบทุกหมู่ด้วย
 • กินข้าวกล้อง:                                                     
  ข้าวกล้องหรือข้าวซ้อมมือมีเส้นใยมากกว่าข้าวขาว 9 เท่า ข้าวกล้องมีเส้นใย 3.4 กรัม/100 กรัม ข้าวขาวมีเส้นใย 0.4 กรัม/100 กรัม

ถ้ากินข้าววันละ 5 ทัพพีจะได้เส้นใยวันละ 27 กรัม ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำของอาจารย์แลรองที่แนะนำให้กินเส้นใยอย่างน้อยวันละ 25 กรัม ยิ่งกินถั่ว งา ผัก ผลไม้ นัต(เมล็ดพืช)ร่วมด้วย ยิ่งดีกับสุขภาพมากขึ้น

    แหล่งที่มา:                                      

 • Thank > Amy Norton. More evidence seen for fibre cutting heart risks > http://go.reuters.com/newsArticle.jhtml?type=healthNews&storyID=10689199&src=eDialog/GetContent > December 28, 2005. // source: American Journal of Clinical Nutrition, December 2005.
 • Sally Weimeier. Oxford wordpower dictionary. Oxford university press. 1996. P.426-427.
 • ขอขอบพระคุณ > อาจารย์นายแพทย์บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล. หนังสือ “คู่มือท้องผูก: รักษาด้วยธรรมชาติบำบัด (Nature Cure for Constipation). สำนักพิมพ์รวมทรรศน์. พิมพ์ครั้งที่ 4.
  ปี 2545. หน้า 5-37.
 • ข้อมูลและการอ้างอิงในบล็อก บ้านสุขภาพ มีไว้เพื่อส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค ไม่ใช่เพื่อการรักษาโรค
 • ท่านที่มีโรคประจำตัวควรปรึกษาหมอที่ดูแลท่านก่อนนำข้อมูลไปใช้
 • ขอขอบพระคุณ > อาจารย์เทวินทร์ อุปนันท์ IT โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี
 • ขอขอบพระคุณ > อาจารย์ ณรงค์ ม่วงตานี และอาจารย์เทพรัตน์ บุณยะประภูติ IT ศูนย์มะเร็งลำปาง
 • นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์ > ๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๘.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บ้านสุขภาพความเห็น (0)