Reasons for unsuccessful Knowledge Management to Learning Organization


Format KM Natural KM

 เติมเต็ม KM สู่ LO

เป้าหมายของการนำการจัดการความรู้ มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนา งาน คน และ องค์กร เพื่อเติมเต็มสู่ องค์การเรียนรู้ เสมือนหนึ่ง เสือ ไล่จับม้าลาย เป้าหมาย คือ การมีอาหาร เพื่อยังชีพ ม้าลายซิ่งสุดขีด เป้าหมาย คือ มีชีวิตรอด

Target2

ภาพ เป้าหมายที่แตกต่างกัน เพื่อยังชีพ และ ชีวิตรอด ต้องดูบริบทเจ้าของ ใจสั่งมา หรือ ทำตามธรรมชาติ Format KM หรือ Nattural KM

 1. 1.ไม่ได้กำหนดเป้าหมาย

 2. 2.

  มีการกำหนดเป้าหมาย แต่ไม่ชัดเจน(ทำตามสั่ง เจ้านายสั่งแบบไม่รู้แล้วชี้ Format KM)

 3. 3.

  เป้าหมายชัดเจน (หัวปลาที่สอดรับ กับ ยุทธศาสตร์ และ บริบท) แต่ไม่มีการติดตาม สนับสนุนให้ทรัพยากร ส่งเสริม สร้างแรงจูงใจ สร้างเวทีให้ ลปรร

 4. 4.

  เป้าหมายชัดเจน ได้รับการติดตาม สนับสนุนให้ทรัพยากร ส่งเสริม สร้างแรงจูงใจ สร้างเวทีให้ ลปรร แต่ไม่มีการประเมินผล (AAR)

 5. 5.

  เป้าหมายชัดเจน ได้รับการติดตาม สนับสนุนให้ทรัพยากร
  ส่งเสริม สร้างแรงจูงใจ   มีการประเมินผล มีเวทีให้ ลปรร แต่ไม่เกิดการเรียนรู้โดยนำมา ปรับ/ปรุง/พัฒนา/ต่อยอด

 6. 6.

  เป้าหมายชัดเจน ได้รับการติดตาม สนับสนุนให้ทรัพยากร ส่งเสริม สร้างแรงจูงใจ มีการประเมินผล มีเวที ลปรร เกิดการเรียนรู้โดยนำมา ปรับ/ปรุง/พัฒนา/ต่อยอด แต่ไม่มีการสร้างขวัญและกำลังใจโดยการยกย่อง ให้เกียรติ ชมเชย เห็น และ เคารพใน ความเป็น ฅน ที่ระดมประสบการณ์จากการทำงานมาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เป็นการสร้างองค์การเรียนรู้แบบธรรมชาติ บูรณาการสู่ Natural KM

 JJ2007

หมายเลขบันทึก: 107569เขียนเมื่อ 30 มิถุนายน 2007 12:54 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 18:07 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (4)

เรียน ท่านอ.JJค่ะ

 • ดิฉันอ่านบันทึกของอาจารย์แล้ว...ให้เกิด...ดวงตาเห็นแสงสว่าง.......
 • บันทึกของอาจารย์เป็น แผนที่การดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่ดีเยี่ยมค่ะ...
 • หลายคนที่รู้ว่าแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างไร...แต่ไม่ทำ(ให้)....เพราะ.....ไม่มีใจค่ะ....
 • จึงชอบมากกับประโยคนี้ของอาจารย์ค่ะ
 • การสร้างขวัญและกำลังใจโดยการยกย่อง ให้เกียรติ ชมเชย เห็น และ เคารพใน ความเป็น ฅน ที่ระดมประสบการณ์จากการทำงานมาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เป็นการสร้างองค์การเรียนรู้แบบธรรมชาติ บูรณาการสู่ Natural KM
 • ขอบพระคุณค่ะ

........รักและเคารพเสมอค่ะ.....กฤษณา  ศิษย์JJ......

เรียน ท่านอาจารย์ กฤษณาP

 จับจ้องที่เป้าหมาย ดูผลสัมฤทธิ ที่จะเกิด โดยใช้ KM พัฒนา สู่ LO ครับ

สวัสดีครับ
     กำลังรู้สึกท้อๆ  แต่พอเจอ .. จับจ้องที่เป้าหมาย ดูผลสัมฤทธิ ที่จะเกิด โดยใช้ KM พัฒนา สู่ LO .. ก็คิดว่ากำลังไปได้อยู่  แม้จะต้องออกแรง งัดอีกมากก็ตาม
    ขอบพระคุณครับ.

เรียน ท่านพี่ HandyMan P

 • อะไรที่ได้มาง่าย ก็ไปง่าย
 • อะไรที่กว่าจะได้มาต้อง ออกแรง
 • "ตั้งเป้า เฝ้าดู ปรับเปลี่ยน เวียนเสริมแรง"
 • จะอยู่ยืนยาวครับ 
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี