อุปสรรคของ Knowledge sharing 1

     การใช้การจัดการความรู้ (KM)  จะช่วยส่งเสริมให้เกิด
- การแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Exchange)
- ทักษะและประสบการณ์ความรู้เฉพาะตัว (Individual Knowledge)
- การใช้ความรู้ร่วมกัน (Knowledge Sharing)
- การสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ (Knowledge Creation)

   นอกเหนือจากการส่งเสริมแล้ว  ก็ยังมีอุปสรรคร่วมด้วย เช่น ในองค์กรของเราหากมีผนังกั้นระหว่างโต๊ะแล้ว ก็จะทำให้การใช้และแบ่งปันความรู้ด้วยกันมีปัญหาขึ้นมาได้  คือพนักงานไม่สามารถแชร์ความรู้กันได้อย่างง่ายดาย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน It's interesting for me.ความเห็น (0)