มีคนมาดูงาน...KM ในเขตตรวจราชการ

         เมื่อวันที่ 21 ธค.48   ชาว สตรข.3  ลพบุรี   ได้มีโอกาสต้อนรับ ชาว สตรข.2 จังหวัดพิษณุโลก ที่มาศึกษาดูงานการทำ KM   อยากจะขอบคุณชาว สตรข.2 เหลือเกินที่มาช่วยสนับสนุนการจัดทำ KM ของเรา  เพราะการที่มาศึกษาดูงาน ทำให้ทีม สตรข.3  ได้รับแรงกระตุ้นเตือนว่า KM เราไปถึงไหนแล้ว  แล้วเรามีอะไรให้เขาดูบ้าง  พวกเราทุกคนช่วยกัน ทำให้หลาย ๆ คนได้เริ่มเข้าใจแล้วว่า หน้าตา KM นั้นเป็นอย่างไร  
         ทำไมเขาจึงมาดูเรา ?  
               คำตอบคือ เรามีเว็ปเรื่อง KM โดยเฉพาะของ สตรข.3 เป็นเสมือนประตูให้โลกภายนอกได้รับรู้
         แล้วเขาได้อะไรกลับไป  ? 
               เราให้เขาดูสิ่งที่เราทำ ทั้งด้าน off line และ on line ทั้งเอกสาร แผ่นพับ ห้อง KM เว็ปไซด์ และหลากหลายวิธีที่สกัดแก่นความรู้ เป็นวิธีการที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ เช่น เวทีนักพูด และเรื่องเล่า เร้าพลัง  
         และที่สำคัญที่สุด เรามีผู้นำที่เห็นวิธีการทำ KM ได้อย่างชัดเจน งาน KM ของ สตรข.3 จึงเห็นเป็นรูปเป็นร่างก้าวหน้าได้มากในระดับนี้

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความรู้ในเขตตรวจราชการความเห็น (0)