เมื่อวันที่ 21 ธค.48   ชาว สตรข.3  ลพบุรี   ได้มีโอกาสต้อนรับ ชาว สตรข.2 จังหวัดพิษณุโลก ที่มาศึกษาดูงานการทำ KM   อยากจะขอบคุณชาว สตรข.2 เหลือเกินที่มาช่วยสนับสนุนการจัดทำ KM ของเรา  เพราะการที่มาศึกษาดูงาน ทำให้ทีม สตรข.3  ได้รับแรงกระตุ้นเตือนว่า KM เราไปถึงไหนแล้ว  แล้วเรามีอะไรให้เขาดูบ้าง  พวกเราทุกคนช่วยกัน ทำให้หลาย ๆ คนได้เริ่มเข้าใจแล้วว่า หน้าตา KM นั้นเป็นอย่างไร  
         ทำไมเขาจึงมาดูเรา ?  
               คำตอบคือ เรามีเว็ปเรื่อง KM โดยเฉพาะของ สตรข.3 เป็นเสมือนประตูให้โลกภายนอกได้รับรู้
         แล้วเขาได้อะไรกลับไป  ? 
               เราให้เขาดูสิ่งที่เราทำ ทั้งด้าน off line และ on line ทั้งเอกสาร แผ่นพับ ห้อง KM เว็ปไซด์ และหลากหลายวิธีที่สกัดแก่นความรู้ เป็นวิธีการที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ เช่น เวทีนักพูด และเรื่องเล่า เร้าพลัง  
         และที่สำคัญที่สุด เรามีผู้นำที่เห็นวิธีการทำ KM ได้อย่างชัดเจน งาน KM ของ สตรข.3 จึงเห็นเป็นรูปเป็นร่างก้าวหน้าได้มากในระดับนี้