แนะนำ CD Mp3 ชุดการบรรยายสำหรับบุคคลทั่วไป โดย พลอากาศตรี บุญเลิศ จุลเกียรติ เรื่อง งานได้ผล คนเป็นสุข ที่บรรยาย ณ โรงแรมรามาการ์เดน เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 254848 มี 10 ไฟล์ (แปลงเป็น ไฟล์ wma แล้ว)

  1) ชีวิตนี้เพื่อใคร 1 
  2) ชีวิตนี้เพื่อใคร 2 
  3 ) คุยกับนักเรียนเทพศิรินทร ์1 
  4 ) คุยกับนักเรียนเทพศิรินทร ์2 
  5 ) พุทธธรรมกับการชนะทุกข์สร้างสุข 
  6 ) เปิดใจฉุดคิดเพื่อชีวิตและครอบครัว 
  7 ) จิตวิทยาสำหรับนักบริหาร 1 
  8 ) จิตวิทยาสำหรับนักบริหาร 2 
  9 ) ระบายโลกให้สวยด้วยความรัก 
  10) เพลง (1) 010-017  
        เพลง (2) 018-026 

ดาวน์โหลดได้ที่ สปสช. http://www.nhso.go.th/new/cgi-bin/Download/File/CDmp3h10.htm
สำหรับผู้ที่เข้าในงานในระบบ WAN สสจ.พัทลุง ได้ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ ftp://203.157.229.3/Insurance Group/งานได้ผล คนเป็นสุข
ซึ่งจะเร็วกว่า ผมได้นำมาพักไว้ที่นั่นแล้ว