สรุปการเรียนรู้ 19 - 23 ธ.ค 48

ทีมงานได้เรียนรู้และได้บทเรียนมากมาย ซึ่งก็จะได้นำไปปรับกระบวนการทำงานของสำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร กันต่อไปครับ

          เขียนบันทึกมาได้ประมาณ 3 สัปดาห์ เลยลองเขียนสรุปประสบการณ์เป็นรายสัปดาห์ ที่ผมและทีมงานได้ปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดการความรู้ในหน่วยงาน เป็นข้อสรุปและประเมินผลเพื่อปรับวิธีการทำงานสำหรับสัปดาห์ต่อไปหรือในอนาคตครับ

          สัปดาห์ที่ผ่านมา คุณสายัณห์ ในฐานะคุณอำนวย และผมในฐานะคุณลิขิต แต่พวกเราคือทีมงานเริ่มต้น(ก่อการดี) คุณสายัณห์มักพูดเสมอๆ ว่า พวกเราคือคุณอำนวยคู่กัน    เรานั้นเป็นเพียงคนเริ่มต้นเท่านั้น  และถือว่าทุกคนคือทีมทำงาน แต่จะมีส่วนร่วมมาก-น้อย ก็คงต้องค่อยๆ พัฒนาระดับการมีส่วนร่วมกันต่อไปครับ  เราได้ร่วมปรึกษาหารือและดำเนินการต่างๆ เพื่อพัฒนาการทำงานขององค์กร โดยการนำการจัดการความรู้เป็นเครื่องมือหลักของเรา ซึ่งพอจะสรุปได้ดังนี้

  • 20 ธันวาคม การสร้างบรรยากาศการทำงานร่วมกัน การปรับแนวคิดเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการประชุมประจำเดือนของสำนักงานเกษตรจังหวัด  ซึ่งในวันนั้นมีการปรึกษาหารือถึงการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการเกษตรในปี 49 ได้พยายามกระตุ้นและสร้างความเข้าใจให้กระบวนการทำงานในการส่งเสริมการเกษตรที่จะต้องร่วมมือกันคิด วางแผน สนับสนุนพื้นที่ และการทำงานร่วมกัน (เริ่มที่การคิดร่วมกันก่อนครับ)
  • 21 ธันวาคม การสอนงานนักส่งเสริมการเกษตรที่บรรจุใหม่ โดยการถ่ายทอดประสบการณ์  เป็นการเล่าจากนักส่งเสริมที่มีประสบการณ์ ที่ทำงานและประสบความสำเร็จในพื้นที่  เพื่อให้มือใหม่ได้พบกับเทคนิควิธีการทำงานในพื้นที่   เป็นส่วนหนึ่งของการหาทางลัดให้กับน้องๆ และยังให้มือใหม่ร่วมกันฝึกการสรุป  และการนำเสนอข้อมูลที่ได้ฟังจากการเล่า 
  • ในกิจกรรมการสอนงานนักส่งเสริมการเกษตรมือใหม่เดียวกันนี้  เราก็ได้สร้างความเข้าใจในกระบวนการของ KM ให้แก่นักส่งเสริมที่มาเล่าประสบการณ์ เป็นการให้กำลังใจคนที่ปฏิบัติงานอยู่ที่หน้างาน  ได้เข้าใจทีมงาน และมีโอกาสเรียนรู้กระบวนการพัฒนา"คน" ของทีมงาน โดยใช้กระบวนการและเครื่องมือของ KM ไปพร้อมๆ กับการมาเล่าฯ ในครั้งนี้ด้วย (สร้างเครื่อข่ายครับ)
  • 23 ธันวาคม ได้นำนักส่งเสริมการเกษตรที่บรรจุใหม่  ไปเรียนรู้การจัดกระบวนการโรงเรียนส้มเขียวหวานที่ตำบลท่ามะเขือ อำเภอคลองขลุง และที่ตำบลยางสูง อำเภอขาณุวรลักษบุรี ซึ่ง มือใหม่รวมทั้งทีมงาน ต่างก็ได้เรียนรู้ซึ่งกันและกัน บางเรื่องเราก็ได้เรียนรู้ที่เหมือนๆ กัน แต่บางเรื่องเราก็ต่างคนต่างได้เรียนรู้ที่อาจจะแตกต่างกันไปบ้าง  เพราะต่างคนต่างก็มีบทบาทและหน้าที่และเป้าหมายภายใต้การทำงานขององค์กรเดียวกัน
  • นอกจากที่เล่ามาทั้งหมดแล้ว ในสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยเฉพาะในวันที่ 23 ธันวาคม คุณกิติกานต์ ศรีวิชัย นักส่งเสริมของสำนักงานเกษตรจังหวัด ได้ร่วมเดินทางและช่วยถ่ายรูป/บันทึกภาพกิจกรรมให้แก่ทีมงานทั้งวัน  เพื่อเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ให้ทีมงานอีกทางหนึ่งด้วย  ซึ่งทุกครั้งผมจะต้องทำหน้าที่บันทึกภาพกิจกรรม  ทำให้เกิดทีมทำงานเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งท่าน และในครั้งต่อๆ ไปเราก็จะได้ประสานเพื่อร่วมกิจกรรมอื่นๆ อีก

          นี่เป็นบทสรุปในสัปดาห์ที่ผ่านมา  ทีมงานได้เรียนรู้และได้บทเรียนมากมาย ซึ่งก็จะได้นำไปปรับกระบวนการทำงานของสำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชรกันต่อไปครับ เป็นอีกบันทึกหนึ่งที่เขียนมา ลปรร. ครับ

วีรยุทธ  สมป่าสัก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMนักส่งเสริมการเกษตรความเห็น (2)

แขก_PR
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

ดูจากกิจกรรมของสำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร แล้วน่าจะมีการทำงานที่เข้มแข็งเป็นทีมและเป็นระบบ

ทั้งมีการประชุมประจำเดือน , มีการสอนงานนักส่งเสริมการเกษตรบรรจุใหม่ และเพิ่มเติมด้วยการใช้เรื่องเล่า (Storytelling) เพื่อให้ประสบการณ์ดีๆ แก่นักส่งเสริมรุ่นใหม่ด้วย 

ผมคิดว่าคงจะมีการทำ KM ในสำนักงานกันอยู่บ้างแล้ว จะมากน้อยนั้น ก็ยังไม่เห็นรายละเอียด...อยากให้คุณวีรยุทธ (ในฐานะคุณลิขิต) ช่วยเขียนเล่าการทำ KM ของสำนักงานว่าทำกันอย่างไร เช่น

 - มีรูปแบบการทำจัดการความรู้กันอย่างไร

 - มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันอย่างไรบ้าง

 - มีการนำความรู้ ทั้งจากคนที่มีประสบการณ์ในสำนักงาน หรือความรู้จากภายนอกมาปรับใช้อย่างไร

 - มีอะไรที่คิดว่าทำแล้วประสบความสำเร็จ และมีความภาคภูมิใจ (เชื่อว่าคุณวีรยุทธ หรือคุณสายัณห์น่าจะมีหลายเรื่อง)

และผมยังสนใจเรื่อง โรงเรียนส้มเขียวหวาน ที่ตำบลท่ามะเขือ อำเภอคลองขลุง และที่ตำบลยางสูง อำเภอขาณุวรลักษบุรี

ทราบว่าล่าสุด มีการพานักส่งเสริมการเกษตรบรรจุใหม่ และนักส่งเสริมการเกษตรคนเก่า ไปเรียนรู้ร่วมกัน ต่างคนต่างก็ได้เรียนรู้ ผมอยากรู้ว่านักส่งเสริมการเกษตรบรรจุใหม่และเก่า ได้อะไรจากการดูงานครั้งนี้บ้าง มีการจดบันทึก และสรุปเวทีจากการดูงานกันอีกครั้งหรือไม่

ไม่รู้ว่าผมอยากรู้มากไปหรือเปล่า แต่อยากร่วม ลปรร. จริงๆครับ หากคุณวีรยุทธ มีเวลาเขียนให้ผมอ่านได้นะครับ จะติดตามอย่างใกล้ชิด หรือจะให้อ่านที่เว็บไซด์ของสำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชรก็ได้นะครับ 

เสียดายไม่ได้ไปติดตามดูงานถึงพื้นที่ครับ คาดว่าโอกาสหน้าคงได้เจอกัน ขอบคุณครับ

 

                                                          อาทิตย์ ลมูลปลั่ง

                                                             ปสช. สคส.

 

 

วีรยุทธ สมป่าสัก
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

     ตั้งใจว่าอีกประมาณ 6 เดือน จึงจะสรุป (นำมาเรียงร้อยเชื่อมต่อกันเป็นกระบวนการ) เพื่อให้เห็นภาพรวม ในมิติเวลา/เนื้อหา/กระบวนการ/ข้อสรุปการเรียนรู้ ฯลฯ  แต่จะพยายามเขียนมาเล่าเรื่องตามที่ได้ทำมาแล้วเพื่อ ลปรร.กันอย่างต่อเนื่องครับ  และขอขอบพระคุณมากที่ให้ความสนใจ ติดตามอ่านและให้กำลังใจนะครับ

วีรยุทธ  สมป่าสัก