ความเห็น 7625

สรุปการเรียนรู้ 19 - 23 ธ.ค 48

แขก_PR
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

ดูจากกิจกรรมของสำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร แล้วน่าจะมีการทำงานที่เข้มแข็งเป็นทีมและเป็นระบบ

ทั้งมีการประชุมประจำเดือน , มีการสอนงานนักส่งเสริมการเกษตรบรรจุใหม่ และเพิ่มเติมด้วยการใช้เรื่องเล่า (Storytelling) เพื่อให้ประสบการณ์ดีๆ แก่นักส่งเสริมรุ่นใหม่ด้วย 

ผมคิดว่าคงจะมีการทำ KM ในสำนักงานกันอยู่บ้างแล้ว จะมากน้อยนั้น ก็ยังไม่เห็นรายละเอียด...อยากให้คุณวีรยุทธ (ในฐานะคุณลิขิต) ช่วยเขียนเล่าการทำ KM ของสำนักงานว่าทำกันอย่างไร เช่น

 - มีรูปแบบการทำจัดการความรู้กันอย่างไร

 - มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันอย่างไรบ้าง

 - มีการนำความรู้ ทั้งจากคนที่มีประสบการณ์ในสำนักงาน หรือความรู้จากภายนอกมาปรับใช้อย่างไร

 - มีอะไรที่คิดว่าทำแล้วประสบความสำเร็จ และมีความภาคภูมิใจ (เชื่อว่าคุณวีรยุทธ หรือคุณสายัณห์น่าจะมีหลายเรื่อง)

และผมยังสนใจเรื่อง โรงเรียนส้มเขียวหวาน ที่ตำบลท่ามะเขือ อำเภอคลองขลุง และที่ตำบลยางสูง อำเภอขาณุวรลักษบุรี

ทราบว่าล่าสุด มีการพานักส่งเสริมการเกษตรบรรจุใหม่ และนักส่งเสริมการเกษตรคนเก่า ไปเรียนรู้ร่วมกัน ต่างคนต่างก็ได้เรียนรู้ ผมอยากรู้ว่านักส่งเสริมการเกษตรบรรจุใหม่และเก่า ได้อะไรจากการดูงานครั้งนี้บ้าง มีการจดบันทึก และสรุปเวทีจากการดูงานกันอีกครั้งหรือไม่

ไม่รู้ว่าผมอยากรู้มากไปหรือเปล่า แต่อยากร่วม ลปรร. จริงๆครับ หากคุณวีรยุทธ มีเวลาเขียนให้ผมอ่านได้นะครับ จะติดตามอย่างใกล้ชิด หรือจะให้อ่านที่เว็บไซด์ของสำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชรก็ได้นะครับ 

เสียดายไม่ได้ไปติดตามดูงานถึงพื้นที่ครับ คาดว่าโอกาสหน้าคงได้เจอกัน ขอบคุณครับ

 

                                                          อาทิตย์ ลมูลปลั่ง

                                                             ปสช. สคส.