• เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ

การวิจัยทางพฤติกรรมสุขภาพ

  ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการสร้างสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุข  

     เนื่องจากปัจจุบันทิศทางการดำเนินงานเพื่อบรรลุผลสัมฤทธิ์ด้านสุขภาพของประชาชน มีเข็มมุ่งไปที่การสร้างสุขภาพ โดยให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพไปในทางที่ถูกต้อง มากกว่าการรอรักษาเมื่อเจ็บป่วย กลวิธที่สำคัญในการดำเนินงานคือ การสร้างเครือข่ายสุขภาพในชุมชน ให้เป็นแกนนำเพื่อดูแล ช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทั่วถึง และต่อเนื่องอาสาสมัครสาธารณสุข เป็นเครือข่ายการสร้างสุขภาพที่สำคัญควรได้รับการส่งเสริมพัฒนาอย่างถูกต้อง ตามสภาพปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของพวกเขา การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการสร้างสุขภาพของกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข สามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเพิ่มศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุข ให้เป็นไปในทิศทางของนโยบายการสร้างเสริมสุขภาพต่อไป

        หากท่านใด  มีประสบการณ์หรือผลการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้ ที่จะอนุเคราะห์ก็จะเป็นพระคุณอย่างสูงนะค่ะ  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

  คำสำคัญ (keywords): uncategorized 
  หมายเลขบันทึก: 10650
  เขียน:  
  แก้ไข:  
  ความเห็น: 5
  อ่าน:
  สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (5)

     ลองแนะนำที่ keyword นี้ดูหากพอใช้ได้ก็ลองค้น ๆ ต่อดูนะครับ หวังว่าในอนาคตจะได้นำทีมไป ลปรร.ข้ามพื้นที่กันบ้างครับ

Keyword นี้ครับ http://gotoknow.org/tri-paki/blogkeyword/1997 

ขอบคุณ คุณ"ชายขอบ"มากจริงๆค่ะที่เอื้อเฟื้อ ดิฉันทึ่งบล็อกของคุณมากมีสาระและความรู้เต็มทีเดียว ดิฉันเป็นเพียงมือใหม่กำลังศึกษาอยู่ ตอนนี้คิดว่าจะมีคุณ "ชายขอบ" เป็นอาจารย์อีกคน

     ยินดีครับ แต่อย่าคิดว่าใครเป็นครูเป็นอาจารย์ฝ่ายเดียวเลย เพราะผมมองว่าเราต่างก็เป็นนักเรียน (ผู้เรียนรู้) กันทุกคนครับ

ค่ะ..คงมีโอกาสได้รบกวนในการทำวิทยานิพนธ์