การวิจัยทางพฤติกรรมสุขภาพ

อรทัย
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการสร้างสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุข

     เนื่องจากปัจจุบันทิศทางการดำเนินงานเพื่อบรรลุผลสัมฤทธิ์ด้านสุขภาพของประชาชน มีเข็มมุ่งไปที่การสร้างสุขภาพ โดยให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพไปในทางที่ถูกต้อง มากกว่าการรอรักษาเมื่อเจ็บป่วย กลวิธที่สำคัญในการดำเนินงานคือ การสร้างเครือข่ายสุขภาพในชุมชน ให้เป็นแกนนำเพื่อดูแล ช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทั่วถึง และต่อเนื่องอาสาสมัครสาธารณสุข เป็นเครือข่ายการสร้างสุขภาพที่สำคัญควรได้รับการส่งเสริมพัฒนาอย่างถูกต้อง ตามสภาพปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของพวกเขา การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการสร้างสุขภาพของกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข สามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเพิ่มศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุข ให้เป็นไปในทิศทางของนโยบายการสร้างเสริมสุขภาพต่อไป

        หากท่านใด  มีประสบการณ์หรือผลการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้ ที่จะอนุเคราะห์ก็จะเป็นพระคุณอย่างสูงนะค่ะ  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ขอบฟ้าความเห็น (5)

ชายขอบ
IP: xxx.90.236.194
เขียนเมื่อ 

     ลองแนะนำที่ keyword นี้ดูหากพอใช้ได้ก็ลองค้น ๆ ต่อดูนะครับ หวังว่าในอนาคตจะได้นำทีมไป ลปรร.ข้ามพื้นที่กันบ้างครับ

ชายขอบ
IP: xxx.90.236.194
เขียนเมื่อ 
Keyword นี้ครับ http://gotoknow.org/tri-paki/blogkeyword/1997 
chut
IP: xxx.147.18.61
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณ คุณ"ชายขอบ"มากจริงๆค่ะที่เอื้อเฟื้อ ดิฉันทึ่งบล็อกของคุณมากมีสาระและความรู้เต็มทีเดียว ดิฉันเป็นเพียงมือใหม่กำลังศึกษาอยู่ ตอนนี้คิดว่าจะมีคุณ "ชายขอบ" เป็นอาจารย์อีกคน

ชายขอบ
IP: xxx.149.1.103
เขียนเมื่อ 
     ยินดีครับ แต่อย่าคิดว่าใครเป็นครูเป็นอาจารย์ฝ่ายเดียวเลย เพราะผมมองว่าเราต่างก็เป็นนักเรียน (ผู้เรียนรู้) กันทุกคนครับ
chut
IP: xxx.147.21.38
เขียนเมื่อ 

ค่ะ..คงมีโอกาสได้รบกวนในการทำวิทยานิพนธ์