ความเห็น 7710

การวิจัยทางพฤติกรรมสุขภาพ

ชายขอบ
IP: xxx.149.1.103
เขียนเมื่อ 
     ยินดีครับ แต่อย่าคิดว่าใครเป็นครูเป็นอาจารย์ฝ่ายเดียวเลย เพราะผมมองว่าเราต่างก็เป็นนักเรียน (ผู้เรียนรู้) กันทุกคนครับ