สรัญญา 34

บันทึกงานย้อนหลังวันนี้อยู่กองกลางทั้งวันเลยค่ะ

21/ธ.ค/48

สวัสดีค่ะ...วันนี้มาถึงโรงเรียนวัดสังเวชเวลา 07.20 น. เหมือนเดิมค่ะมาหาครูจ้ำที่ห้องโสต ฯ สำหรับวันนี้เป็นวันสอบกลางภาคของนักเรียนชั้นม.ต้น ไม่มีการเรียนการสอน(มีการสอบกลางภาค วันที่ 20-22ธ.ค48) และการทำงานของหนูที่ทำก็มีดังนี้ค่ะ

ในตอนเช้า 08.00 น.ก็เริ่มจากมาอยู่ประจำกองกลาง(ห้องวิชาการ) การทำงานครั้งนี้มีผู้ร่วมงานกันหลายคนเลยทีเดียว ผู้ร่วมงานงานเหมือนเดิมค่ะ อาทิเช่น นักศึกษาฝึกสอน แนน พี่โย(สถาบันพัฒนศิลป์) เซี๊ยะ นพ ขวัญ แจ็ค (เอกคอม ฯ ศึกษาสวนสุนันทา) พี่เค สรร โอ๋ (ม.รามฯห้องโสต) เนื่องจากเมื่อวานได้ผ่านการทำงานในส่วนของการตรวจทานข้อสอบและแจกข้อสอบแล้ว อาจารย์สำอางค์และอาจารย์จริยาที่คอยดูแลงานส่วนนี้ก็จะคอยมาดูพวกเราทำงานกันเป็นระยะ ๆ ค่ะ

1.เริ่มจากเดินแจกซองข้อสอบส่งให้ตามห้องเรียนต่าง ๆ แต่มีกฏอยู่ว่าจะต้องส่งให้กับห้องสอบที่มีอาจารย์คอยคุมห้องสอบอยู่ถ้าไม่พบใครห้ามวางข้อสอบทิ้งไว้ที่ห้องสอบโดยเด็ดขาด

2.เมื่อแต่ละห้องสอบเสร็จแล้วอาจารย์ที่คุมสอบ(แต่ละห้องสอบจะมีอาจารย์อยู่ 2 ท่าน)จะเดินมาส่งซองข้อสอบและกระดาษคำตอบที่เย็บรวมกันเป็นเล่มแล้วด้วยตัวเองที่กองกลาง(ห้องวิชาการ)และเซ็นชื่อกำกับ หลังจากนั้นก็เป็นหน้าที่ของพวกหนูโดยมีขั้นตอนการทำงานดังนี้

- เมื่ออาจารย์เดินมาส่งกระดาษคำตอบและซองข้อสอบและพวกหนูก็ได้รับกระดาษคำตอบที่เย็บรวมกันเป็นเล่มแล้วนำมาตรวจทานว่า จำนวนกระดาษคำตอบมีครบตามที่กรอกไว้ตรงหน้าปกหรือไม่  เช่น มีนักเรียนมาสอบ 30 คน จำนวนกระดาษคำตอบมี 30 แผ่น หลังจากนั้นเซ็นชื่อผู้ที่ตรวจทานลงไปที่หน้าปกที่เย็บติดกับกระดาษคำตอบ ทำไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะครบทุกห้องเรียนทุกวิชา

-เมื่ออาจารย์เดินมาส่งกระดาษคำตอบและซองข้อสอบและพวกหนูก็ได้รับซองข้อสอบมาและเอาข้อสอบออกจากซองกระดาษวางแยกเป็นระดับชั้นและรายวิชาต่าง ๆ

-เมื่อตรวจทานกระดาษคำตอบเสร็จแล้วก็นำกระดาษคำตอบแยกเป็นระดับชั้นและรายวิชาต่าง ๆและแบ่งข้อสอบตามรายวิชาและระดับชั้นมาส่วนหนึ่งเพื่อนำมามัดรวมกับกระดาษคำตอบโดยใช้เขือกฟางมัด ส่วนข้อสอบที่เหลือก็ใช้ยางมัดและวางแยกเป็นรายวิชา

(การทำงานทุกขั้นตอนทุกคนจะหมุนเวียนกันทำให้ครบทุกหน้าที่ค่ะเพื่อทุกคนจะได้เรียนรู้งานและได้ลงมือทำจริง ๆ )

ช่วงบ่าย ก็ยังมีการสอบอยู่ค่ะทุกคนก็อยู่ทำงานจนถึงเวลาเลิกสอบเวลา 15.00 น. ก็แยกย้ายกันกลับบ้าน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของสรัญญาความเห็น (0)