ดูงานศูนย์สุขภาพโรงพยาบาลระนอง

ผู้สนใจทํา medical spa
เมื่อ12 -13 ธันวาคม 2548 นักศึกษาปริญญาโท สาขาส่งเสริมสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตได้ไปดูงานที่โรงพยาบาลระนอง ได้ดูระบบการรักษาแบบผสมผสานระหว่างแพทย์แผนไทย แพทย์ทางเลือก และแพทย์แผนใหม่ ทางโรงพยาบาลได้จัดหอผู้ป่วยพิเศษ 4 และ 5 ไว้สําหรับผู้ที่ต้องการใช้บริการ เป็นที่น่าแปลกใจมากที่การเข้ารับบริการต้องมีการจองล่วงหน้าข้ามปีเนื่องจากมีผู้เข้ารับบริการมาก สําหรับผู้ที่สนใจจะทํา ทำ medical spa ควรหาโอกาสไปดูงานค่ะ รับรองว่าจะได้อะไรดีๆกลับมาใชในงานแน่นอน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ส่งเสริมสุขภาพ ราชภัฏภูเก็ตความเห็น (0)