ข้าพเจ้าเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนควรจะได้รับความรักและเมตตา ถึงแม้ว่าจะรู้จักเขาหรือไม่  หรือเขาจะเป็นญาติ เพื่อนสนิทหรือไม่  มันไม่ยากที่เราจะทำดีต่อคนที่ดีต่อเรา แต่มันยากสำหรับบุคคลทั่วไปที่จะทำดีต่อทุกคน  และยากที่สุดในการทำดีต่อคนที่เคยทำไม่ดีีต่อเรา

ข้าพเจ้ารู้สึกเห็นใจชาวใต้ยิ่งนักที่ประสบทั้งภัยสึนามิและอุทกภัย  ตัวข้าพเจ้าเองก็ได้โอนเงินเพื่อช่วยเหลือชาวใต้ตามกำลังทรัพย์ที่ข้าพเจ้าเห็นว่าเหมาะสม ถ้าหากท่านอยากจะ่ช่วย  ข้อมูลเหล่านี้อาจจะช่วยให้ท่านทราบว่าจะช่วยชาวใต้ได้อย่างไรดีศูนย์รับบริจาคหน้าศาลาว่าการ กทม. หรือบริจาคผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาถนน ข้าวสาร ชื่อบัญชี “เมืองหลวงช่วยเหลือผู้ประสบภัย” เลขที่บัญชี 027-1-44329-4