อาจารย์หมอวิจารณ์ได้ให้แนวทางการใช้ตัวชี้วัดผลงานเป็นเครื่องมือทำ KM ในมหาวิทยาลัยอย่างน่าสนใจและน่าปฏิบัติได้ อ่านต่อได้ใน

http://gotoknow.org/archive/2005/12/22/14/14/52/e10401