ใจดวงน้อย เจ้าล่องลอยไปไหน

รู้บ้างไหม มีใครเฝ้ามองหา

รู้บ้างไหม มีใครคอยเจ้ากลับมา

โอ้ใจจ๋า กลับมา ข้ายังคอย