วันนี้อยากลองทดสอบ IPv6 ลองดู วิธีที่ง่ายที่สุด (จริง ๆ ก็ไม่ยากมากซักวิธีนะ) ก็คือใช้ Tunnel Broker ที่มีให้บริการอยู่แล้ว

:: หลักการทำงาน
สำหรับที่ผมลองใช้เป็น 6to4 Tunnel ก็คือเป็นการสร้างท่อ (Tunnel) ในการส่งข้อมูล จากเครื่องของเราไปยังเครื่องปลายทาง โดยที่เครื่องปลายทางเป็นเครื่องเสมือนเป็น Router ในการเชื่อมต่อกับ เครื่อข่าย IPv6 อีกที ถ้าจะดูเรื่องของแพ็กเกตก็คือ IPv6 แพ็กเกตจะถูกตัดแบ่ง แล้วใส่ใน IPv4 เมื่อถึงเครื่องปลายทางกก็จะถูกประกอบเป็น IPv6 แพ็กเกตเหมือนเดิม

:: ลงมือกันเลย
สำหรับเครื่องที่ผมทดสอบ เป็นเครื่องที่อยู่หลัง NAT (Network Translation Address) ที่มหาวิทยาลัยครับ ทำการต่อเครื่อข่าย IPv4 แล้ว สามารถใช้งานได้ปกติ

1.  ผมเข้าไปที่ http://www.hexago.com/ เพื่อทำการลงทะเบียนผู้ใช้ ที่ http://www.hexago.com/index.php?pgID=step1 จากนั้นจะได้รับ email บอก username และ password

2. ทำการ download tsp-client ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นตัวจัดการการเชื่อมต่อระหวางเครื่องเรากับเครื่องปลายทาง สามารถทำงานผ่าน NAT ได้ และสร้าง tunnel ให้อัตโนมัติ ที่ http://www.hexago.com/files/tspc-2_1_1-winxp.exe

3. double คลิก เพื่อลงโปรแกรม tsp-client และ interface ให้ ของผมเท่าที่ลงดูหน้าจอจะค้างอยู่ command line ให้ปิดเลย จะเห็นว่า set up เรียบร้อยดี

4. ทำการ add new hardware ใหม่ ที่ control Panel จากนั้นเลือก 
    ->  Yes,I already connect hardware
    ->  Install the hardware that i manually select from a list 
    -> Network adapters
    -> Have disk...
จากนั้นเข้าไปที่โฟลเดอร์ที่ลง tsp ไว้ ของผมอยู่ที่ C:Program Files sp-client ไปใน tunv6 เลือก tunv6.inf แล้วลง Tunnel Interface พบว่าเรียบร้อยดี

5. แก้ config  file  tspc.conf  สำหรับผมเป็นแบบ หลัง NAT เขียนแบบนี้ครับ

    tsp_dir=C:Program Files sp-client
    auth_method=any
    client_v4=auto
    userid=seksan
    passwd=*******
    template=windows
    server=broker.freenet6.net
    retry_delay=30
    tunnel_mode=v6anyv4
    if_tunnel_v6udpv4=tunv6
    proxy_client=no
    keepalive=yes
    keepalive_interval=30

6.  save และลอง double click tspc.exe จะได้ผลดังนี้
tspc - Tunnel Setup Protocol Client v2.1.1    Initializing (use -h for help)
Connecting to server with reliable udp
Got tunnel parameters from server, setting up local tunnel
Your IPv6 address is 2001:05c0:8fff:fffe:0000:0000:0000:41fd                                                                                                   

** ลืมบอกไปอย่าง บางทีคุณอาจต้องติดตั้งระบบ IPv6 ของ Windows XP ก่อนนะครับ โดยการพิมพ์
    ipv6 install
บน command line ของ windows

:: ทดสอบการทำงาน
    1. ipconfig ดูจะเห็น interface มี IPv6
 
Ethernet adapter Local Area Connection 4:                                                                        Connection-specific DNS Suffix  . :  Autoconfiguration IP Address. . . : 169.254.17.34
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
P Address. . . . . . . . . . . . : 2001:5c0:8fff:fffe::41fd
IP Address. . . . . . . . . . . . : fe80::2ff:b7ff:fe99:e12c%6
Default Gateway . . . . . . . . . : 2001:5c0:8fff:fffe::41fc

    2. ping6 ไปที่ kame.net ได้
C:Documents and [email protected]>ping6 www.kame.net

Pinging www.kame.net [2001:200:0:8002:203:47ff:fea5:3085]
from 2001:5c0:8fff:fffe::41fd with 32 bytes of data:

Reply from 2001:200:0:8002:203:47ff:fea5:3085: bytes=32 time=653ms
Reply from 2001:200:0:8002:203:47ff:fea5:3085: bytes=32 time=643ms
Reply from 2001:200:0:8002:203:47ff:fea5:3085: bytes=32 time=641ms
Reply from 2001:200:0:8002:203:47ff:fea5:3085: bytes=32 time=654ms

Ping statistics for 2001:200:0:8002:203:47ff:fea5:3085:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 641ms, Maximum = 654ms, Average = 647ms

    3. เข้าไปที่ http://www.ipv6.org/ จะขึ้นว่า

You are using IPv6 from 2001:5c0:8fff:fffe::41fd

Global Address ที่ได้รับนี้สามาถเข้าถึงจากไหนก็ได้ ที่สนับสนุน IPv6 รายละเอียดเกี่ยวกับ Addressing ขอไม่กล่าวถึงนะครับ

ที่มา

  • http://www.hexago.com/
  • http://www.ipv6.org/
  • http://www.6bone.net/