อาทิตย์นี้ผมมาเรียนที่ระยอง  ได้มีโอกาสคุยเรื่องโรงเรียนชาวนาให้ ดร.พูลศักดิ์  โกษียาภรณ์ ฟังถึงเรื่องที่อาจารย์เดชา  ประธานมูลนิธิข้าวขวัญ จ.สุพรรณบุรี ได้สอนให้ชาวนาเรียนรู้วิธีการคัดเลือกพันธุ์ข้าว  ปรากฏว่า ดร.พูลศักดิ์ มีความสนใจและมีความคิดที่จะใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์คัดเลือกพันธ์ข้าวแทนคน  ซึ่งอาจจะมีความแม่นยำ  และรวดเร็ว  จึงได้ให้ผมช่วยหาภาพถ่ายเมล็ดข้าวที่ดี  และภาพถ่ายเมล็ดข้าวที่ไม่ดี  เพื่อที่จะนำไปคิดหาวิธีการที่จะใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์คัดเลือกเมล็ดข้าวที่ดี  โดยอาศัยหลักการจดจำภาพ ผมไม่รู้ว่าจะได้รับการยินยอมจากอาจารย์เดชา  ประธานมูลนิธิข้าวขวัญหรือเปล่า  อยากจะขอความเห็นจากเพื่อนสมาชิก ถ้ามีข้อมูลอะไรรบกวนช่วยส่งให้ผมด้วย [email protected] , [email protected] และอยากให้ทาง สคส.(อาจารย์ธวัช  หมัดเต๊ะ)ช่วยติดต่อประสานให้ที