Sawannakhet Project (1)

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
เรื่องสำคัญ แต่ไม่เร่งด่วน ที่ Sawannakhet Provice,Sapon Hospital

Sawannakhet Project (1)

 จากการที่ใช้ อุปนิสัยที่ดีในการทำงาน ภาระกิจที่ ๖ ที่ทีมงานศูนย์บริการวิชาการ ดำเนินการเป็น "ภาระกิจที่ ๖" ดังที่เคยเรียนไห้ทราบไว้แล้ว ( Link1)ในหนึ่งอาทิตย์ที่ไปจัดกิจกรรม โดยใช้ "โรงแรมพลอยพาเลซ จังหวัดมุกดาหาร เป็นฐาน" คือ ข้ามไปที่ แขวง Swannakhet คนไทย เรียก "สุวรรณเขต" ซึ่งเป็นความเข้าใจผิด เมื่อสอบถามเพื่อนจากประเทศลาว ต้อง "สวรรค์" ณ เขต คือ เมืองสวรรค์ ไม่ใช่ "เมืองทอง"

ภาพแผนที่ แขวง Sawannakhet (ปลายปากกา)ซึ่งอยู่ริมแม่น้ำโขง ตรงข้ามกับจังหวัดมุกดาหาร

ภาพ ดร.ไกรสอน ผู้ประสานโครงการพัฒนาโรงพยาบาล จากการสนับสนุนของประเทศเบลเยี่ยม

และ ภาพ Sapon Hospital ขวามือ ซึ่งเป็นโรงพยาบาล ขนาด ๓๐ เตียงที่ปรับปรุงใหม่เสร็จเบื้องต้น เมื่อเดือน มีนาคม ๒๐๐๕

ในการมาครั้งนี้ทีม HACC_KKU มาเพื่อ "วิเคราะห์ และ ศึกษาสภาพจริงของโรงพยาบาลเซโปน" หลังจากที่ Dr.Marlon ได้มาประสานงานที่ศูนย์ความร่วมมือ HACC ( Link2) ซึ่งรายละเอียดจะเรียนให้ทราบต่อไปครับ

JJ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (0)