การบริหารจัดการสิทธิว่าง ในระบบ UC


ใช้โปรแกรม Province Survey 2005 จาก สปสช.

     สืบเนื่องจากข้อมูลสถานะบุคคลจากฐานข้อมูลของสำนักบริหารการทะเบียน กรมปกครองเกี่ยวกับสถานะเกิด ตาย และย้ายที่อยู่ กับข้อเท็จจริงที่ได้จากการสำรวจมีความไม่ถูกต้องตรงกัน ทำให้เกิดปัญหาการรายงานจำนวนบุคคลในโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่ยังได้ดำเนินการลงทะเบียน (สิทธิว่าง) ของแต่ละจังหวัดมีความคลาดเคลื่อนจากสภาพความเป็นจริง ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อการวางแผนและประเมินประสิทธิภาพในการจัดการลงทะเบียนผู้มีสิทธิ

     ผมจึงทำหนังสือจากสำนักงานสาธารณสุขจังงหวัด โดยได้จัดส่งแนวทางและคู่มือการใช้งานโปรแกรม Province Survey 2005 ให้นายทะเบียนฯ ประจำเครือข่ายหน่วยบริการ ผ่านทางผู้อำนวยการโรงพยาบาลพัทลุง, ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง, สาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง และสาธารณสุขอำเภอกิ่งอำเภอศรีนครินทร์ ตามที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)ได้แจ้งมา เพื่อให้หน่วยบริการแต่ละแห่งใช้ในการสำรวจสถานะข้อมูลบุคคลที่มีสิทธิว่างให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง โปรแกรมสามารถดาวน์โหลดได้ที่ระบบ WAN สสจ.พัทลุง ห้องกลุ่มงานประกันสุขภาพ

     ในการนำมาปรับปรุงฐานกลางทะเบียนผู้มีสิทธิ  โดย สปสช.จะระบุสถานะบุคคลที่มีการสำรวจ ข้อเท็จจริงได้เป็น “อยู่ในระหว่างการพิสูจน์สถานะ” ทั้งนี้เนื่องจากการระบุสถานะเกิด  ตาย  ย้ายที่อยู่หรืออาศัยอยู่ในต่างประเทศนั้น  เป็นข้อมูลที่มีหน่วยงานราชการซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบตามกฏหมายดำเนินการส่งข้อมูลให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตามปกติอยู่แล้ว และในการตัดข้อมูลประชากรรายเดือน (DBPOP) ซึ่งทาง สปสช.ได้ส่งให้จังหวัดทุกต้นเดือน โดยจะไม่ตัดข้อมูลสถานะดังกล่าวเป็นข้อมูลสิทธิว่างให้กับจังหวัดอีก 

หมายเลขบันทึก: 10596เขียนเมื่อ 24 ธันวาคม 2005 23:55 น. ()แก้ไขเมื่อ 19 มีนาคม 2015 08:31 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี