ประสบการณ์การบริหารองค์กร (๔)

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ดร.สมโภชน์ นพคุณ อดีตผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการ สำนักงาน ก.พ

ประสบการณ์การบริหารองค์กร (๔)

 ดร.สมโภชน์ นพคุณ ที่ปรึกษาระบบราชการ อดีตนายกสมาคมนักฝึกอบรมแห่งประเทศไทย และ อดีตผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ ได้เล่าประสบการณ์ที่ท่านคลุกคลี กับ การพัฒนาข้าราชการมายาวนานกว่า ๒๕ ปี สิ่งที่จำเป็นในการ "บริหารองค์กร" คือ


๑.ต้องทำตัวให้ยืดหยุ่น
๒.ต้องเป็น Change agent ยืดหยุ่นตอบสนองลูกค้า
๓.องค์กรต้องตอบสนองความต้องการ Stakeholder

JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (0)