ประสบการณ์ในการบริหารองค์กร (๓)

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
Tacit Knowledge ๔๐ ปีของการทำงาน

ประสบการณ์ในการบริหารองค์กร (๓)

อ.มนูญ วงศ์นารี


            ๑. โดยประสบการณ์ที่ทำงานมากว่า ๔๐ ปี เราเข้าอบรมกันมากมาย เป็น เรื่องที่ดี แต่จะให้ดี ฟังแล้วนำเรื่องเล็กๆน้อยไปทำ เช่น เรื่อง วัฒนธรรมองค์กร หากนำไปใช้จริง 

             "นักบริหารที่ดี ต้องทำหนึ่งอย่าง เปลี่ยนห้าอย่าง"

  ๑.๑ การสร้างวัฒนธรรมที่เป็นรูปธรรม เช่น ที่ธนาคารชาติ วัฒนธรรมสมัยที่ท่านทำงาน เช่น เมื่อคนมาติดต่อ ห้ามตอบว่าไม่ได้ จนกว่าจะมีการถามผู้ที่ทำงานเหนือกว่าอีกชั้นหนึ่งก่อน ก่อนที่จะตอบ
                         

 ๑.๒ วัฒนธรรมที่ มุกดาหาร เวลามาติดต่อหน่วยราชการเมื่อมาถึงหน่วยราชการต้อง เราต้องไหว้เสมียน แต่ หากไป Lotus “พนักงานไหว้ลูกค้า เกิดได้จากผู้นำที่ Lotus สร้างมานมนาน ดังนั้นการไหว้มีสองลักษณะ การเคารพ หรือ การทักทายกัน เช่นที่อินเดีย เป็นการทักทายผู้ใหญ่คนอื่นก่อน เช่นท่านนายก รมต ไหว้คนก่อน เพื่อเป็นการทักทาย      
                       

 ๑.๓ อยากให้เติมจากประสบการณ์ที่กล่าวมาแล้ว

ปัญหาที่พบในองค์กร


๑.   ในหน่วยราชการ การกำหนดนโยบายมาจากส่วนบน หากให้ดี ทำงานสนุก ต้องให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย ต้อง มีส่วนร่วมจริงๆ ให้เกิดความสนุกในการทำงาน ขอให้นำไปปรับปรุง ให้เกิดวัฒนธรรม
๒. หน่วยงาน หรือ องค์กรหลายๆแห่งไม่เข้าใจอย่างลึกซึ่งว่า ตั้งขึ้นมาทำไม ทำอย่างไรจะ บริการให้มีคุณภาพ สำหรับประชาชน เช่น สิ่งที่อยากได้จาก แบงก์ชาติ หรือ กระทรวงต่างๆ หรือ โตโยต้า
๓.  การใช้ทรัพยากรต่างๆมักไม่เต็มที่ เช่น การใช้คน บางหน่วยงานมีคน ๒๐ คน ยังใช้ไม่เต็มที่ บางคน ปากหมาน คนสั่งการเป็นเรื่องใหญ่ ดังนั้นการใช้ประโยชน์สูงสุดที่เรียกว่า Utilization คุ้มค่าหรือไม่ บางแห่งห้องประชุมใช้ไม่เต็มที่ ดังนั้นอย่าละเลย ต้องดึง สมรรถนะของลูกน้องมาใช้ให้ได้ทากที่สุด
๔.  ผู้นำในองค์กร ไม่ค่อยเข้าใจ ขั้นตอนการเจริญเติบโต ขององค์กร ที่เรียกว่า Stage of development of organization
   ๔.๑ ทำอย่างไรให้องค์กรอยู่รอด
    ๔.๒ ทำอย่างไรให้ปลอดภัย มั่นคง เช่น วันจันทร์แรกของทุกเดือน หน่วยงานเดิมของท่าน มีการบรรยายสิ่งใหม่ๆทุกเดือน Stable
   ๔.๓ Sustainable Stage องค์กรที่ยั่งยืนตลอดการ เช่น มหาวิทยาลัยขอนแก่นจะรับใช้ประชาชนได้ตลอดกาล
๕. ดังนั้นผู้นำ ต้องมีกิจกรรมที่  พัฒนา


สุดท้าย การบริหารองค์กรที่ดี ผู้นำ ต้องเป็น ผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง
“Change Leader Agent” ปรับ เปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กร เพื่อความอยู่รอด

JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (0)