ประสบการณ์ในการบริหารองค์กร (๑)

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
Tacit Knowledge จาก อาจารย์ มนูญ วงศนารี

ประสบการณ์ในการบริหารองค์กร (๑)

   อ.มนูญ วงศ์นารี ( ท่านเป็นคนมุกดาหาร มีประสบการณ์มากมาย เช่น นายกสมาคมนักฝึกอบรมแห่งประเทศไทย) ท่านได้เล่าให้ผู้เข้าอบรมยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ รุ่นที่ ๓๒ เรื่อง ประสบการณ์ในการบริหารองค์กร


            องค์กร คือ วิถีชีวิต ใกล้ตัว เป็นทั้งคุณ และ โทษ
            องค์กร  หรือ Organization หมายถึงหน่วยงานที่มีในสังคม ห้างร้าน วัด บริษัท ธนาคาร โรงเรียน
            องค์กร ดี มีประสิทธิภาพ หรือ มีประสิทธิผล ประชาชน ผู้บริโภค เกิดคุณภาพชีวิตที่ดี
            องค์กร มีขึ้นมาทำไม เกิดขึ้นมาเพื่อสนองความต้องการของประชาชน เพราะข้าราชการ คือ ผู้ให้บริการ บริการด้วยไมตรี เช่น มหาดไทย มีเพื่อให้เกิดความปลอดภัย เมื่อใดประชาชนไม่ต้องการควรเลิกล้มได้ หากมีต้องมีการพัฒนา ปรับปรุงสมรรถนะ


            ฐานะผู้นำทุกระดับในประสบการณ์ มี คำถาม 

               
๑.   เราจะทำอย่างไรให้มีการกำหนดนโยบายและเป้าหมายได้อย่างดี ชัดเจน เนื่องจากการทำงานจะเริ่มต้นที่นโยบาย แล้วแปลงเป็นเป้าหมายในแต่ละช่วงเวลา และ ต้องวัดได้


๒. ทำอย่างไรจึงจะทำให้ระบบเทคโนโลยีมีประสิทธิภาพ เนื่องจากจะต้องต่อสู้กับคู่แข่งขัน เช่น ข้อมูล อบต ต้องมีการเชื่อมโยงข้อมูลไปที่อื่นๆ


๓.  ทำอย่างไรจึงะทำให้ภารกิจ (Mission) เช่น วัด ทำคนให้เป็นคนดี มีศิลธรรมที่ดี อบรมพัฒนาชาวบ้านที่ข้างเคียง


๔.  ทำอย่างไรจะบริหารบุคลากรในองค์กรให้มีสมรรถนะสูง และ พร้อมที่จะขับเคลื่อนองค์กร นับตั้ง ประชาชน ถึง ผู้ว่า CEO หรือ ในโรงเรียน ตั้งแต่ภารโรงถึงอาจารย์ใหญ่


๕.  ทำอย่างไรจึงจะทำให้ ๑-๔ เป็นไปด้วยกัน กลมกลืน สอดคล้องกัน เหมือนเฟืองรถ อย่าให้ ปลัด อ.บ.ต ขัดกับ นายก อ.บ.ต.

JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์

คำสำคัญ (Tags)#knowledge#tacit#factor#to#critical#success#how

หมายเลขบันทึก: 10589, เขียน: 24 Dec 2005 @ 22:34 (), แก้ไข: 12 May 2013 @ 09:05 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)