เริ่มตอนเช้าด้วยการเช็ตตารางการถ่ายภาพอนุสรณ์ของนักเรียนในระดับชั้นต่าง ๆ ซึ่งก็พบว่ามีเพียงชั้น ป.5 เพียงไม่กี่ห้องที่ยังไม่ได้ถ่ายภาพ พอถึงเวลา 10.00น.เตรียมอุปกรณ์เพื่อถ่ายภาพอนุสรณ์ แต่อาจารย์ประจำชั้น ก็ได้โทรมาเลื่อนวันถ่ายเนื่องจากนักเรียนมาเรียนไม่ครบ ขาด 4 คน  เวลา 10.30น.ได้นัดนักเรียนเพื่อบันทึกรายการโฮมรูมเรื่องนักเรียนรางวัลพระราชทาน ซึ่งเรื่องนี้ผู้เขียนบทรายกาคือข้าพเจ้าเอง  เมื่อถ่ายทำรายการเสร็จข้าพเจ้าก็ได้จัดทำไตเติ้ลนำและไตเติ้ลจบรายการ จบถึงเวลา 15.30น. เดินทางกลับที่พัก