23 ธ.ค. 2548

การเดินทางของวันนี้เป็นไปอย่างราบรื่นรถไม่ติดมาถึงศูนย์ฯ เร็ว ช่วงนี้อากาศไม่ค่อยเย็นเท่าไหร่ ทำให้ตื่นเช้าได้ ปกติแล้วอากาศจะเย็นจนไม่อยากจะลุกออกจากที่นอน

พอมาถึงวันนี้เราก็คุยกันถึงเรื่องการจัดทำงานประชาสัมพันธ์ศูนย์ฯ จึงคุยกันถึงรูปแบบของการผลิต และเรื่องหนึ่งที่สำคัญในการจัดทำครั้งนี้คือ การเขียนบท ซึ่งจะต้องอาศัยแหล่งข้อมูลจากหลายแห่งในการเขียนบท งานชิ้นนี้ได้รับข้อแนะนำจาก อ.แสงชัย ว่าดิฉันจะต้องทำเค้าโครงเรื่องมาให้อาจารย์ดูก่อน คุยกันไปคุยกันมาก็กลายเป็นการสนทนาในกลุ่มอาจารย์และนักศึกษาที่มาฝึกงานทั้งหมด อ.แสงชัยได้บอกว่าบทมีหลายประเภท และมีรูปแบบการเขียนที่แตกต่างกันตามความเหมาะสมกับงาน แต่ที่นิยมเลือกมาใช้มี 3 ประเภท คือ

     -  บทร่างหรือบทเค้าโครง (Outline Script) เป็นบทที่ร่างคร่าว ๆ ไม่กำหนดรายละเอียด แต่กำหนดเฉพาะหัวข้อที่สำคัญ ๆ เช่น หัวข้อเรื่อง เนื้อหาสำคัญ ๆ สถานที่ จำนวนผู้ที่สนทนาในรายการ ความยาวของรายการ

     -  บทกึ่งสมบูรณ์ (Semi Script) มีรายละเอียดมากกว่า แต่ก็ไม่ถึงขั้นสมบูรณ์ จะกำหนดไว้ว่า เรื่องอะไร จำนวนผู้ที่สนทนาในรายการ เป็นใครบ้าง ประเด็นที่สนทนา ลักษณะของฉาก แสง เสียง เปิดปิดรายการอย่างไร

     -  บทสมบูรณ์ (Fully Script) จะกำหนดรายละเอียดทั้งหมด ทั้งภาพและเสียง ลักษณะ ขนาด และองค์ประกอบของภาพ มุมกล้อง คำบรรยาย ถ่ายทำภายในหรือภายนอก กลางวันหรือกลางคืน  หรือเขียนเป็นภาพที่เรียกว่า Storyboard ก็ได้

จากนั้นพวกเราก็มานั่งปรึกษากันว่าจะออกแบบรายการประชาสัมพันธ์ชิ้นนี้กันยังไง รวมทั้งพิมพ์แบบฟอร์มตารางการเขียนบท จากนั้นก็แยกย้ายกันไปทำงานของตัวเองต่อ โดยดิฉันได้รับมอบหมายให้เข้าไปที่ห้องตัดต่อ 6 เพื่อตัดต่องานให้กับ อ.ภาณุ ตัดต่อกันจนถึง 16.30 น. ก็แยกย้ายกันกลับบ้านตามเวลา

ETI017