ณ เวลานี้โครงการlabด่วนซึ่งเป็นโครงการหนึ่ง ใน 24 โครงการของPatho- Otop ได้วิธีปฎิบัติที่ดีที่สุด(best practice)  สำหรับlabต่างๆที่ร่วมในโครงการ    และตอนนี้ได้มีการประกาศผลการประกวดการทำโครงการPatho- Otop โครงการlabด่วนติด1ใน8 โครงการที่ได้รางวัล   ทางทีมงานlabด่วนรู้สึกว่านั่นคือกำลังใจที่จะทำlabด่วนทำงานต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง  และจะลดเวลา turn around time(TAT)ของlab ด่วนอีกเพื่อให้ผู้รับบริการlabของเรามีความพึงพอใจมากขึ้นกว่าเดิม ทางทีมงานจะทำงานแบบเชิงรุกเพื่อตอบสนองนโนบายของภาควิชา และให้บุคคลากรมีส่วนร่วมให้มากที่สุดและต้องสนุกกับงานเพราะเราคือคนในครอบครัวเดียวกัน(พยาธิวิทยา)