ก้าวแรก.....ในการทำงานครั้งแรก...ที่เราได้เจอมามันทำให้เรารู้ว่าการทำงาน....ไม่ใช่....เรื่องง่าย...ที่คิดเอาไว้..ต้องเจออะรัยอีกมาก.......