สวัสดีปีใหม่ 2549 แก่ชาวโรงพยาบาลเกาะช้างทุกท่าน

ปีใหม่เวียนมาบรรจบ

ขอให้การงานเจริญรุ่งเรือง

อ้วนอิ่มหมีพีมัน

คิดอะไรให้สมหวัง

สุขสวัสดีปีใหม่ 2549

แก่บุคลากรโรงพยาบาลเกาะช้างทุกท่าน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พยาบาลกับคลินิกบริการความเห็น (1)

Mr.BOO
IP: xxx.149.1.103
เขียนเมื่อ 
สวัสดีปีใหม่ด้วยคนจ้า