อรุณฤกษ์เบิกดิถีขึ้นปีใหม่

ขอพระตรัยรัตน์อันมิ่งขวัญหล้า

อวยพรชัยให้ทุกท่านสุขสรรอุรา

ปรารถนาสิ่งใดสมใจเทอญ

 

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๔๙ ค่ะ

 

คำใดสะกดผิดไปก็ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ