ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะแนวทางการนำ Roadmap กศน. สู่การปฏิบัติ


Roadmap

 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะแนวทางการนำ Roadmap กศน. สู่การปฏิบัติ

โดย คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

1) การรับรู้ปัญหา รับรู้ประเด็นหรือรู้ demand side แล้ว ขอให้สถานศึกษาสร้างสรรค์กิจกรรมที่หลากหลาย เริ่มจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนโดยไม่จำเป็นต้องเป็นการจัดการศึกษาสายสามัญเสมอไป อาจเริ่มจากกิจกรรมอื่นก่อน แต่ต้องเน้นกระบวนการเรียนรู้แล้วจัดให้มี learning account ของแต่ละคน ต้องยึดหลักการที่ว่าทุกคนต้องได้รับการศึกษาอย่างใดอย่างหนึ่ง
      2) ทำอย่างไร ศบอ. และ ศนจ. จึงจะสามารถทำหลักสูตรได้ และ ศนภ. ต้องเข้ามาช่วยเติมเต็ม โดยในปีงบประมาณ 2549 ขอกำหนดเป้าหมายให้ ศนภ. ทั้ง 5 ภาค จัดให้มีหลักสูตรจำนวน 1,000 หลักสูตร โดยไม่จำเป็นต้องทำเองก็ได้ และหลักสูตรดังกล่าวควรมีลักษณะเป็นแบบ generic ( ใช้ได้ทั่วไป) โดยไม่จำเป็นต้องเป็นความรู้เฉพาะ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้จากหลักสูตรไป ต่อยอดความรู้อื่นได้ ต่อไปก็จะพัฒนาเข้าสู่คลังหลักสูตร
     3) เรื่องเทียบโอน ขอให้มีความโปร่งใส อย่าให้เกิดช่องทางที่เป็นสะพานอันอาจก่อให้เกิดการทุจริตได้ ฝาก ศนภ. ติดตามเรื่องนี้ด้วย
     4) เมื่อสถานศึกษา มีความพร้อมเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในการเรียนการสอนและการบริหารแล้ว ขอให้วางแผนเกี่ยวกับการจัดหาซอฟท์แวร์ รวมทั้ง e-Book และ e-Library เพื่อใช้ในศูนย์สื่อต่อไป      
     5) ขอให้วางแผน เปิดสอนภาษาจีนและภาษาอังกฤษในทุกสถานศึกษา เพราะกำลังเป็นที่ต้องการอย่างมาก ( ในปีนี้มีนักท่องเที่ยวจีนมาเยือนเมืองไทยหลายล้านคน)
     6) ขอให้ ศนภ. หาคำนิยามของคำว่า Functional Literacy ที่เป็นแนวคิดใหม่ และวางแผนการเรียนการสอน 2 ภาษา ซึ่ง รมว. ศธ. ให้ความสนใจ โดยเฉพาะในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และอำเภออมก๋อย
     7 ทักษะชีวิต ขอให้ดำเนินการต่อและขอให้เน้นเรื่องเพศศึกษาและลูกเสือ
     8) การทำงานจะต้องหักมุม โดยเน้น 1 ตำบล ให้เครือข่ายทำ 80% ทำเอง 20% แต่มิใช่เป็นสิ่งตายตัว และต้องการทราบว่าจะ work หรือไม่ จุดเน้นที่ต้องการให้ภาคีเครือข่าย เช่น
           - การใช้ทรัพยากรร่วมกัน
           - ภาคเครือข่ายรับไปดำเนินการทั้งหมด
           - ให้ถือเป็นโจทย์ของภาคเครือข่ายด้วย เช่น ผู้ว่าราชการจังหวัดพูดว่า “ ถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของผม” ฯลฯ ก็จะถือว่าสุดยอดแล้ว

คำสำคัญ (Tags): #uncategorized
หมายเลขบันทึก: 10527เขียนเมื่อ 23 ธันวาคม 2005 17:01 น. ()แก้ไขเมื่อ 7 มิถุนายน 2012 07:26 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (1)
ต้องขอขอบคุณ คุณที่ใช้ชื่อว่า ดำ ที่เอาเรื่องราวนี้ ไปเผยแพร่ ใน webboard ของสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท