ผลการประเมินระดับความสำเร้จการจัดการความรู้ กองโภชนาการ

ผลการประเมิน, การจัดการความรู้
การประเมินระดับความสำเร็จของการจัดการความรู้  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549
ในภาพรวมของ  กองโภชนาการ
องค์ประกอบ ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5
C T C T C T C T C T
1. กระบวนการจัดการความรู้ /           /    
2. การสนับสนุนจากผู้บริหาร /         /        
3. การสะสมความรู้ในงาน /         /        
ที่เกี่ยวข้อง                    
4. การใช้ IT ในการจัดการ     /     /        
ความรู้            
5. การใช้การจัดการความรู้ /         /        
เป็นกลไกสร้างการมีส่วนร่วม            
ของภาคีเครือข่าย                    
6. ผลที่เกิดกับคนในองค์กร /         /        
อันเนื่องมาจากการจัดการความรู้            
7. การประเมินผล /         /        
หมายเหตุ C = current , T = target                  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM1 nutrition

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 10518, เขียน: 23 Dec 2005 @ 15:49 (), แก้ไข: 15 Apr 2012 @ 01:19 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)