ภัทรา 34

ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาที่มาดูงานจาก "มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม"

22 ธ.ค. 2548

วันนี้มาถึงตามเวลาปกติ เวลาประมาณ 08.20 น. มาถึงก็รับประทานอาหารเช้าและคุยกันกับเพื่อนนักศึกษาฝึกงานและอาจารย์ที่มาถึง ในช่วงเช้าก็มาเตรียมความพร้อมในห้องประชุม 4

          จากนั้นเราก็แยกย้ายกันไปตามสถานที่ต่าง ๆ ส่วนดิฉันอยู่ในห้องสตูดิโอ 2 ซึ่งกว่าคณะอาจารย์และนักศึกษาที่มาดูงานจะมาถึงก็เวลาประมาณ 10.00 น. พอคณะอาจารย์และนักศึกษาที่มาดูงานมาถึงก็เข้าอบรมในห้องประชุม พบกับหัวหน้าศูนย์ฯ เรียบร้อยแล้วก็ออกมาเดินศึกษาดูงานในจุดต่าง ๆ ที่เตรียมไว้ต้อนรับ ซึ่งคณะอาจารย์และนักศึกษาที่มาดูงานได้แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม โดยสลับกันดูในสถานที่ต่าง ๆ ทีละกลุ่ม ดิฉันอยู่ในสตูดิโอ 2 คอยให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดฉาก การจัดไฟ การใช้กล้อง รวมไปถึงงานในสตูดิโอต่าง ๆ ที่เจ้าหน้าที่หรือผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ต้องทำ ซึ่งบรรยากาศในห้องสตูดิโอ 2 ก็คึกคัก และได้รับความสนใจจากคณะอาจารย์และนักศึกษาที่มาดูงานเป็นอย่างดี มีนักศึกษาหมุนเวียนกันเข้ามาสอบถามเกี่ยวกับการทำงานและการใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ในสตูดิโอ รวมไปถึงขั้นตอนการทำงานของที่ศูนย์ฯ พออธิบายเรียบร้อยแล้วก็หมุนเวียนกลุ่มใหม่มา ซึ่งแบ่งกระจายกันไปดูที่สตูดิโอ 1 และห้องเทคนิคต่าง ๆ ด้วย หลังจากที่คณะอาจารย์และนักศึกษาที่มาดูงานกลับกันไปแล้ว ก็เก็บอุปกรณ์เครื่องมือต่าง ๆ เข้าที่ให้เรียบร้อยเช่นเดิม

จากนั้นจึงขึ้นมาทำงานที่ได้รับมอบหมายต่อ ซึ่งงานที่เหลือคืองานจัดทำสารบัญเอกสารให้กับอาจารย์พิชิต จนถึงเวลากลับบ้าน คือ 16.30 น. ก็เดินทางกลับบ้าน

วันนี้เหนื่อยเหลือเกิน แถมอากาศยังแสนจะเย็น มีความคิดว่ากลับไปคงจะต้องหลับยาวแน่ ๆ

ETI017

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของภัทราความเห็น (0)