อาคารประชาสัมพันธ์  กองผลิตสื่อประชาสัมพันธ์  แผนกโสตทัศนูปกรณ์ 

     วันนี้กีฬาสีวันสุดท้าย งานล้นมือมาก รายละเอียดของงานจะมาเล่าให้ฟังในวันถัดไปนะค่ะ แล้วเจอกันนะค่ะ

ช่วงเช้า

     เมื่อมาถึงที่ทำงานเราก็ต้องปฏิบัติงานต่อจากเมื่อวานที่ค้างเอาไว้ โดยเราต้องทำสำเนาเทปและทำTIMECODE เองทั้งสองอย่าง ขั้นตอนในการทำสำเนาเทป

     -เปิดเครื่อง Sony BATACAM SP และเครื่อง DVCAM DSR-30P

    -งานครั้งนี้ไม้ต้องปูบาร์เพราะในม้วนก็ตั้งม้วน BATA เดิมมีอยู่แล้ว ตั้ง DVCAM ที่หัวม้วนที่เริ่มต้นอัดแล้วกด Pause ไว้ที่เครื่อง DVCAM DSR-30P

     - กดที่ปุ่ม Auto Editที่เครื่อง Sony BATACAM SP แล้วก็มากดปล่อยปุ่ม Pause ที่เครื่อง DVCAM DSR-30P

     -รอจนเทปหมดก็กดปุ่ม Stop แล้วก็เอาม้วย DV และม้วนBATA ออกจากเครื่อง

     เราทำหน้าที่ในการจด TIMECODE เพื่อจะนำมาใช้ในการตัดต่อซึ่งอุปกรณ์ในการทำครั้งนี้ มีดังนี้ เครื่องBATACAM  ทีวี และเทปBATAที่เราทำสำเนาแล้ว

 ขั้นตอนในการทำTIMECODE

     -เราต้องรอเทปที่วัลลภาทำสำเนาส่งมาให้

     -นำเทปใส่ในเครื่อง BATACAM และ PLAY

     -เราต้องดูเทปทั้งม้วนและคอยจดTIMECODE ในแต่ละประเภทกีฬา ซึ่งในวันนี้มีกีฬาที่ต่างจากเมื่อวานหลายอย่าง เช่น โบว์ลิ่ง เรียงเลข เป็นต้น    เราทำการจดTIMECODE ถึงเย็นเลย

ช่วงบ่าย

    -ในช่วงบ่ายทำเหมือนในช่วงเช้า

ความรู้ที่ได้รับในวันนี้

     -ได้ความรู้ในการทำสำเนาเทปและการจดTIMECODE