เบาหวานกับความเครียด

จากการทำงานในคลินิกเบาหวานมานาน พบว่าการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานนอกจากผู้ป่วยเบาหวานจะควบคุมเรื่องอาหารและรับประทานยาอย่างสม่ำเสมอแล้ว ยังไม่เพียงพอสำหรับที่จะควบคุมระดับน้ำตาลให้อยู่ในเกณฑ์ดีได้ พบว่าปัญหาเรื่องความเครียดก็เป็นปัญหาสำคัญที่ทำให้ผู้ป่วยเบาหวานไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้

มีตัวอย่างผู้ป่วยเบาหวานอยู่คนหนึ่งที่ไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้เลย พยายามปรับยาจนสุดเพดานแล้วก็ไม่ดีขึ้น นัดผู้ป่วยมาทุก 2 สัปดาห์ จึงทำ individual couselling พบว่าผู้ป่วยเป็น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ รพ.แม่ออนความเห็น (0)