ผูแทน สำนักงบประมาณ ดูงาน ศนอ.

   ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้มีโอกาสให้การต้อนรับ คณะผู้แทนจากสำนักงบประมาณ และ สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน ที่ได้มาศึกษาดูงาน ที่ ศนอ. และงานหนึ่งที่ทางคณะ ได้เข้ามาเยี่ยมชม คือ งาน ICT ซึ่งทาง ศนอ. ได้พาเยี่ยมชม และบรรยายสรุป และสาธิตการทำงานระบบ ICT ของ ศนอ. โดยเฉพาะในเรื่องการจัดทำระบบสารสนเทศ ที่นำเอาเครือข่าย Internet เข้ามาช่วยในการเชื่อมโยงและเผยแพร่ข่าวสารข้อมูล ในด้านต่างๆ ได้แก่
 1 ระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการ เช่น ระบบ  e-Filing เพื่อใช้ในการรับส่งหนังสือราชการ ระบบ e-News เพื่อใช้ในการเผยแพร่ และแลกเปลี่ยนข่าวสารต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
   2 ระบบสารสนเทศ เพื่อการเรียนการสอน มีระบบต่างๆ เช่น ระบบ e-Learning  โดยจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย Internet ระบบการเรียนรู้ผ่านสื่อ Video on demand ระบบ Virtual Radio และ Virtual TV ซึ่งกำลังทดลองเผยแพร่สื่อความรู้ผ่านทาง วิทยุ และ TV ทาง Internet
   3 ระบบสารสนเทศ Roadmap กศน. นำเสนอข้อมูลสารสนเทศ การยกระดับการรู้หนังสื่อ ในระบบ GIS และการนำเสนอแผนการดำเนินงานแต่ละจังหวัด รวมทั้งเวทีการแลกเปลี่ยน ประสบการณ์การปฏิบัติงาน ของแต่ละจังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านทางเครือข่าย Internet

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ICT for education.ความเห็น (0)

คำสำคัญ (Tags)

#uncategorized

หมายเลขบันทึก

10505

เขียน

23 Dec 2005 @ 13:23
()

แก้ไข

12 Apr 2012 @ 07:56
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
อ่าน: คลิก