(ร่าง) แผนงานเครือข่ายปี ๒๕๔๙

อยากให้สมาชิกได้กลับมาเจอะเจอกันอีกและมีกิจกรรมเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข

เมื่อเช้าเวลา 07.30-08.30 น. ดิฉันและคุณสุภาพรรณ ตันติภาสวศิน ได้เข้าพบ ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช ผู้อำนวยการ สคส.และคุณธวัช หมัดเต๊ะ เพื่อไปสวัสดีปีใหม่และขอคำแนะนำเรื่องกิจกรรมของเครือข่ายในปีหน้า แม้อาจารย์จะมีเวลาให้ไม่มากนัก แต่เราก็ได้ทั้งความคิดว่าควรทำอะไร และได้ความรู้ว่าควรทำอย่างไรด้วย โดยเฉพาะในเรื่อง Peer Assist (PA) คำแนะนำของอาจารย์ให้แนวทางการทำงานที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

สรุปจากการพูดคุยกัน เราวางแผนว่าจะมีกิจกรรมที่เป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการ/อบรมเกี่ยวกับ KM เพื่อเพิ่มทักษะให้กับสมาชิกเครือข่าย 3 โครงการ คือ

1. Storytelling, การบันทึกและเผยแพร่ Tacit knowledge 
2. Dialogue เพื่อฝึกให้พูดเป็น ฟังเป็น มีจิตใจที่เปิดกว้าง มี positive thinking 
3. บทบาทของ CKO ในการจัดการความรู้ เพื่อให้เข้าใจ concept ของ KM และรู้วิธีปฏิบัติในการเป็น "คุณเอื้อ" บวกกับ KM Tour 
และ 4. จะจัดตลาดนัดความรู้ 1 ครั้ง 

ทีมงานจะมีเกณฑ์ (ค่อนข้างเข้มข้น) ในการคัดเลือก "คุณอำนวย" "คุณกิจ" ที่จะเข้า workshop ข้างต้น ไม่เปิดกว้างสำหรับคนทั่วไป ตอนนี้มีเกณฑ์คร่าวๆ ไว้ในใจบ้างแล้ว คิดเสร็จเมื่อไรจะรีบแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า จะได้เตรียมตัวให้พร้อมไว้ล่วงหน้า

เราจะยังคงสนับสนุนให้มี PA เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจะมีการติดตามว่าสมาชิกแต่ละแห่ง "มีดี" ในเรื่องอะไร เพื่อนำมาทำ "แผนที่ความรู้" อย่างที่เคยเขียนเล่าไว้หลังฟังปาฐกถาพิเศษของ ศ.นพ.ประเวศ วะสี ในงานมหกรรมจัดการความรู้แห่งชาติ ครั้งที่ 2

สำหรับความรู้เรื่องการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน นอกจากจะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านตลาดนัดความรู้และผ่านบล็อกแล้ว เราตั้งใจจะจัดหลักสูตรเพิ่มเติมเป็นเรื่องๆ ไป เช่น อาหาร การดูแลเท้า ฯลฯ โดยหลักสูตรเหล่านี้จะเน้น learning มากกว่า training พอรู้เรื่องนี้ ศ.นพ.เทพ หิมะทองคำ ก็เสริมว่าน่าจะมีเรื่องของ Behavior modification และความรู้ด้าน social sciences ด้วย

ในเรื่องรางวัลต่างๆ นั้น อาจารย์วิจารณ์แนะนำว่าต้องทำให้เชื่อมโยงกับการปฏิบัติ และทำให้ง่ายๆ เป็นรางวัลเล็กๆ น้อยๆ ที่ผู้ได้รับเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจ อาจมีรางวัลในระดับสถาบัน ทีมงาน ตัวบุคคล ไปจนถึงรางวัลสำหรับผู้ป่วยที่ปฏิบัติตัวดีและมีการแลกเปลี่ยนกับเพื่อน ทำให้ผู้ป่วยรายอื่นเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น นอกจากนี้อาจจะมีรางวัลสำหรับคนเขียนบล็อกที่นำเรื่องดีๆ ของผู้ป่วยเบาหวานมาเล่าบ่อยๆ เช่น เล่าเรื่องผู้ป่วยที่เคยคุมเบาหวานไม่ได้ให้เห็นภาพว่าเคยเป็นอย่างไร แล้วมีอะไรมา click ทำให้เปลี่ยนแปลงดีขึ้นได้ เป็นต้น

มองภาพกิจกรรมของเครือข่ายที่จะเกิดขึ้นในปีหน้าแล้ว สมาชิกมีความเห็นอย่างไรบ้างคะ สำหรับดิฉันมีความรู้สึกอยากให้ถึงปีหน้าไวๆ อยากให้สมาชิกได้กลับมาเจอะเจอกันอีกและมีกิจกรรมเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข

วัลลา ตันตโยทัย วันที่ 22 ธันวาคม 2548

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน DM KM Facilitatorความเห็น (2)

นิอายุบ
IP: xxx.113.76.7
เขียนเมื่อ 
      ดีครับ ยังไงถ้ามีที่ ปีหน้าขอกะพ้อด้วยครับ แต่ตอนนี้ขอไปออกหน่วยนำท่วมก่อนครับ 
เอนก ทนงหาญ
IP: xxx.156.132.77
เขียนเมื่อ 
ดีใจครับ ที่ปีต่อไป เครือข่ายไม่เงียบแน่นอน เห็นแผนของอาจารย์แล้ว น่าจะเป็นแผนงานที่สนุกมากๆ ครับ(สนุก หมายถึงมีความสุขกับงานที่เป็นประโยชน์มากๆ ครับ)