1.เลือกภาพบริเวณส่วนที่เป็นพิ้นหญ้า

2.เลือกเมนู Filter>Destort>Twirlปรับให้ภาพ หมุนวนไปด้านใดด้านหนึ่งจนสุด

3.พิมพ์อักษร"pepsi"

4.ในเลเยอร์แบล็คกราวน์ ใช้เครื่องมือ Gradient ลากขวางตัวอักษร

5.save