นิสิตปริญญาโท มมส. ดูงาน ICT ศนอ.


ICT

นิสิตปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน 8 คน เข้าศึกษาดูงานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ในวันที่ 21 ธันวาคม 2548 โดยมี ผอ.จรูญพงษ์ จีระมะกร ผู้อำนวยการสถานศึกษา ศนอ. และนายไพรัช วรรณวงศ์ หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ ให้การต้อนรับ และบรรยายพิเศษ
ในการนี้ ศนอ. ได้จัดประสบการณ์ ให้แก่นิสิตทั้ง 8 ท่านได้ ได้แก่
การเยี่ยมชม ห้องปฏิบัตการงานการเงินและบัญชี งานสารบัญ งานบุคลากร งานพัสดุ งานห้องสมุด ห้องนิทรรศการ 50 ปี ศ.อ.ศ.อ. งานการศึกษาทางไกล งานผลิตสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา ศูนย์สื่อ ศูนย์แนะแนวการศึกษานอกโรงเรียน งานสารเทศเทศเพื่อการศึกษา และห้องพัฒนาบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์
จากการเยี่ยมชมงานต่าง ๆ ใน ศนอ. นิสิตได้รับรู้และได้รับประสบการณ์ การนำระบบสารสนเทศมาใช้ในด้านการการบริหารจัดการ ในด้านต่าง ๆ คือ การเบิกจ่ายงบประมาณ ได้แก่ การเบิกจ่ายเงินเดือนค่าจ้างโดยใช้โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นใช้เองภายในศูนย์ การเบิกจ่ายงบประมาณจากคลังโดยใช้ระบบ GIFMIS การคำนวณภาษี โดยใช้โปรแกรมการคำนวณภาษีของกรมสรรพากร การใช้ระบบสารสนเทศในด้านการจัดเก็บเอกสาร ระบบ e_filing การใช้ระบบสารสนเทศในงานบุคลกร การใช้ระบบสารสนเทศในงานพัสดุ การใช้ระบบสารสนเทศในห้องสมุด ในการด้านการบริการสืบค้นข้อมูลจาก Internet และบริการยืมคืน การใช้ระบบสารสนเทศจัดเก็บข้อมูลนักศึกษาทางไกล การใช้ระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา การใช้ระบบสารสนเทศในการส่งข่าวสารข้อมูล e_newsดูรายละเอียดที่

http://202.143.141.238/news/news/news_item.asp?NewsID=139

คำสำคัญ (Tags): #uncategorized
หมายเลขบันทึก: 10422เขียนเมื่อ 22 ธันวาคม 2005 15:52 น. ()แก้ไขเมื่อ 14 พฤษภาคม 2012 11:48 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท