ได้อ่านผ่านๆอย่างรวดเร็ว ข่าวประชาสัมพันธ์

เกี่ยวกับข้อกำหนดการวิจัย (TOR) 12 เรื่อง ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)   มีหัวข้อวิจัยที่น่าสนใจมากและตรงจุดมากครับ รู้สึกชอบมาก

เลยขออนุญาตบันทึกเพื่อช่วยกระจายข่าว  เช่น เรื่องพลังงานทดแทน เรื่องการออกแบบอาคาร เรื่องอาหารสุขภาพ เรื่องคนพิการ   ฯลฯ  ใครที่ยังไม่อ่านรีบเลยครับ  ( www.nrct.net ) และใครที่มีข้อเสนอความคิดดีๆ ก็ต้องรีบหน่อย (แต่ยังไงถ้าอยู่ในวงการอยู่แล้ว ก็คงทัน สบายๆ) เพราะหมดเขตรับข้อเสนอ 13 มิถุนายน 2550