ความเห็น


จันทวรรณ

ขจิต ฝอยทอง

Wasawat Deemarn

ถาวร

tuknarak

Pojana Yeamnaiyana Ed.D.

ไอดิน-กลิ่นไม้

* สวัสดีค่ะ ขอบคุณมากสำหรับกำลังใจมอบแก่นักวิจัยไทยเพื่อสุขภาวะที่ดีของมนุษยชาติค่ะ

* น้องผศ.วิไล...สำหรับทุน NSTDA Chair Professor นี้ได้รับการสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่องจาก 2 โครงการที่แล้ว คือ 1.โครงการการออกแบบและผลิตวัศดุ Nano ที่เป็นประโยชน์อย่างสูงต่ออุตสาหกรรม (ศ.ดร.จำรัส ลิ้มตระกูล ม.เกษตรศาสตร์ ปี2552) 2. โครงการการปรับปรุงพันธุ์เพื่อเร่งการปลูกเลี้ยงสบู่ดำพันธุ์ใหม่สำหรับพลังงานและอาหารสัตว์ (ศ.ดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ ม.เกษตรศาสตร์) ปี 2554

* น้อง Dr.Pojana...เป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับอาการภูมิแพ้แมลงสาบ ซึ่งเป็นที่หวังว่าโครงการวิจัยข้างต้นนี้ จะเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมในการตรวจสอบวินิจฉัย และประเมินสภาวะการแพ้ที่ตรงกับสายพันธุ์ที่คนไทยแพ้ ซึ่งเป็นนวัตกรรมเพื่อพึ่งตนเองของบริการทางการแพทย์ไทย และเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างยั่งยืนค่ะ

* น้องดร.ขจิต...โครงการสบู่ดำ เป็นผลงานจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ซึ่งได้รับทุนนี้ และได้มารายงานความคืบหน้า ในขั้นตอนของการผสมพันธุ์กับพืชอย่างอื่น เช่น เข็มปัตตาเวีย เพื่อให้ได้ผลผลิตต่อไร่สูงขึ้นและจัดรูปทรงที่พัฒนาและง่ายต่อการเก็บผลสบู่ดำค่ะ...

* น้องพานทอง....การช้วยกันสนับสนุนเพื่อการวิจัยต่อยอดเช่นนี้ ช่วยลดการพึ่งพาเวชภัณท์จากต่างประเทศ นับเป็นคุณาปการแก่ผู้ป่วยได้อย่างมากๆค่ะ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี