อนุทินล่าสุด


ราชิต สุพร
เขียนเมื่อ

รับสมัคร อบรมคณิตActive Learningความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ราชิต สุพร
เขียนเมื่อ

ปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีและข้อมูลข่าวสาร เข้ามามีอิทธิพลและส่งผลต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะพฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป การมีความเชื่อ ทัศนคติ และค่านิยม ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่ล้วนมาจากการโฆษณาประชาสัมพันธ์ โฆษณาเกินจริง เกิดปัญหาสร้างความเห็นผิด สร้างบริโภคนิยม ทำให้เกิดความเสียหายทั้งทางด้านทรัพย์สิน ด้านสุขภาพร่างกายและจิตใจ ซึ่งเป็นการละเมิดสิทธิผู้บริโภคโดยตรง 

     ดังนั้น ความสามารถในการเลือกและวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อโฆษณาต่างๆ จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่นักเรียนจะต้องรู้เท่าทัน รวมทั้งเข้าใจบทบาทหน้าที่ของสื่อโฆษณา สามารถสร้างสรรค์สื่อสีขาวและนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ความเห็น (4)

ยกนิ้วให้เลยครับ…หากทำได้

ต้านไม่ได้เลยบริโภคนิยม เพราะกลัวจะเชยน่ะสิคะ ทำไงดีๆๆ

เป็นวิธีการเรียนรู้ให้พี่นักเรียนคิดได้เอง สร้างภูิมิคุ้มกันด้วยตัวเองนะคะ เยี่ยมมากค่ะ

ราชิต สุพร
เขียนเมื่อ


ผู้ปกครองอาสา : ป้าพี่ปาล์ม
กิจกรรม (ทักษะชีวิต)
คุณป้าสอนเด็กๆ ทำกระเป๋าทำมือ โดยเตรียมอุปกรณ์มาให้เด็กๆ ทั้ง 16 คน ครบถ้วน
- เริ่มจากให้ดูตัวอย่างกระเป๋าทำมือ
- วิธีการเย็บกระเป๋า + การตกแต่งแบบกระเป๋าให้จูงใจผู้ใช้
ต้นทุนกับราคาขายจริง ต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลย เป็นกิจกรรมเสริมรายได้ให้เด็กๆ อีกช่องทาง..

* ขอบคุณกิจกรรมดีๆ จากผู้ปกครองครับ 
ครูป้อม

 ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

ราชิต สุพร
เขียนเมื่อ

ลีลาศ

 
คุณพ่อคุณเจมส์ ครากค์ และคุณเวลล์ ได้เข้ามาเรียนรู้กิจกรรมการเต้มลีลาศกับพวกเราวันนี้ครับ


ออกกำลังกายผ่านการเต้นลีลาศ กับครูนคร

 ความเห็น (1)

เป็นกิจกรรมที่สนุกแต่ผมไม่มีศิลป์ด้านนี้เลย ชอบดูเรียนได้เกรด c

ราชิต สุพร
เขียนเมื่อ

ทักษะชีวิต

 
อาหาร : (ผู้ผลิต(มวลใหญ่) - แปรรูป(ปรับปรุงพันธ์) - จัดจำหน่าย)
เครื่องนุ่งห่ม : (ตัดเย็บ – ออกแบบ – จำหน่าย(เป็นเจ้าของ) – PR)
ที่อยู่อาศัย : (ออกแบบ – สร้าง)


สุขภาวะ : (ดูแลสุขภาพ กาย ใจ สภาพแวดล้อม กินอยู่ เครียด มนุษยสัมพันธ์ แก้ปัญหา จัดการความเครียด รู้จักตนเอง สื่อสาร พฤติกรรม บุคลิกภาพ)

ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

ราชิต สุพร
เขียนเมื่อออกกำลังกาย "โยคะ"
เพื่อสุขภาวะที่ดีงามก่อนเรียน ชั้น ม.1ความเห็น (2)
ราชิต สุพร
เขียนเมื่อ

การเติบโต วัดได้จากความรับผิดชอบ

การมีเวลาวางแผนการสอนร่วมกัน เป็นวิธีที่ดีที่สุด ในการพัฒนาการสอนของครูแต่ละคน

-ครูใหญ่ : วิเชียร ไชยบังความเห็น (2)

อาจารย์หายไปนานเลยค่ะ สบายดีนะคะ :)

ราชิต สุพร
เขียนเมื่อ

“มีคำถามหนึ่งซึ่งคุณหมอประเวศ วะสี บอกว่าเป็นคำถามที่น่าเกลียดที่สุด แต่เป็นคำถามที่กำลังระบาดไปทั่วสังคมไทย นั่นก็คือคำถามว่า ‘ทำแล้วฉันจะได้อะไร’ คำถามอย่างนี้ทำให้คนเห็นแก่ตัวมากขึ้น ทำให้จิตใจแคบลง และหาความสุขได้ยาก จะไม่ดีกว่าหรือหากเราถามใหม่ว่า ‘ทำแล้วส่วนรวม (หรือสังคม) จะได้อะไร’ “

พระไพศาล วิสาโลความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

ราชิต สุพร
เขียนเมื่อ

คนเกือบทุกคนอยากได้คนรักที่ "ห่วง" มากกว่า "หวง" เพราะห่วงแสดงถึงความสนใจแต่หวงแสดงถึงความไม่ไว้วางใจความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

ราชิต สุพร
เขียนเมื่อ

"สิ่งที่ดีที่สุด" คือ สิ่งที่เห็นและเป็นอยู่ "กับเรา" ณ ปัจจุบัน เป็นในสิ่งที่เป็นให้มีความสุข อย่าดิ้นรนไปเป็นในสิ่งที่อยากเป็น "ให้เป็นทุกข์"ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

ราชิต สุพร
เขียนเมื่อ

ความเข้าใจเบื้องต้น. Plc

ความหมาย. กลุ่มวิชาชีพที่ร่วมกันพัฒนางานหรือแก้ปัญหาในงานที่กำลังทำอยู่. เพื่อให้งานบรรลุผลและเพื่อยกระดับความเข้าใจ ทักษะ และจิตวิญญาณของผู้ทำงาน จนกลุ่มคนหรือองค์กรนั้นเกิดวิถีแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง. ทำงานอย่างมีความหมาย มีคุณค่า คนในที่ทำงานมีความสุข

กิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียน การสังเคราะห์การทำงาน. เรื่องเล่า open class.- Lesson study เครือข่าย _การสะท้อนงาน BAR/AAR

  _วันนี้ได้เรียนรู้อะไรบ้าง หรือ ประทับใจในเรื่องใด. หรือ สิ่งที่กระทบกับใจ
  _คิดว่าสิ่งที่ได้เรียนรู้จะนำไปปรับใช้กับตัวเองหรืองานอย่างไร
  _สิ่งที่ยังไม่เข้าใจหรือสิ่งที่อยากเรียนรู้เพิ่ม

โอกาสสำเร็จ. มีสนามจริง บรรยากาศ. วิถี(อุปนิสัย). จดบันทึก ประเมินความก้าวหน้า การสือสารหลายช่องทาง การเสริมพลังทีม

วิเชียร ไชยบังความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

ราชิต สุพร
เขียนเมื่อ

บทกวี "ป่าไม้"

ป่าไม้ให้ร่มเย็น อีกทั้งเป็นแหล่งทรัพย์ป่า
ต้นไม้เป็นสินค้า น้ำ-ดิน-ฟ้า เป็นผลพลอยได้
รักเถิดช่วยรักษา ปกป้องป่าให้พ้นภัย
ถ้าขาดซึ่งป่าไว้ ประชาไทยคงล่มจม
บุกรุกแผ้วถางป่า ผลได้มาคงไม่สม
น้ำท่วมดินทับถม ต้องซานซมเมื่อภัยมา
ทรัพยากรป่าไม้ หากรู้จักใช้มีคุณค่า
ต้นทุนเก็บรักษา แม้ชาติหน้ายังเหลือเฟือ

ของ สืบ นาคะเสถียร

 ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

ราชิต สุพร
เขียนเมื่อ

ชีวิตคนเรามันสั้น ลืมให้ไว อภัยให้เร็ว
ยิ้มให้เหมือนไม่เคยโกรธ หัวเราะเหมือนไม่เคยร้องไห้
รักเหมือนไม่เคยอกหัก!~
พึงระลึกในจิตเสมอว่า "สิ่งใดเกิดขึ้นแล้ว สิ่งนั้น ..ดี.. เสมอ"

 ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

ราชิต สุพร
เขียนเมื่อ

ในยามหมดหวัง ขอแค่มีคนจับมือไว้ ไม่ปล่อยให้อ้างว้าง, ในยามร้องไห้เสียงดัง ขอแค่มีคนนั่งตบหลัง แล้วบอกว่าฉันเข้าใจความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

ราชิต สุพร
เขียนเมื่อ

ห้วงเวลาหนึ่งของชีวิตผม..

ผมเคยติดการพนันบอล จนเกือบเรียนมหาลัยฯ ไม่จบ!

แล้วมาวันนี้..ผมได้ประสบการณ์อันงดงาม โดยไม่มีใครมาสอนเรา

เราเรียนรู้ผ่านปัญหามา.. รู้ว่ามันไม่ดี "ผมจะไม่ทำมันอีก"ความเห็น (2)

ยินดีที่ครูได้มีโอกาสทบทวนตนเองนะครับ ;)...

ราชิต สุพร
เขียนเมื่อ

จิตศึกษา..

  • เพื่อพัฒนาความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ส่งเสริมการพัฒนาความฉลาดในด้านจิตวิญญาณ ความฉลาดด้านอารมณ์ ให้เห็นคุณค่าของสรรพสิ่ง การน้อมนำสิ่งที่ดีงามเข้าไปสู่จิตใต้สำนึก
  • การเตรียมความพร้อมของนักเรียน ให้อยู่ในภาวะคลื่นสมองต่ำ และมีความพร้อมในการเรียน


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

ราชิต สุพร
เขียนเมื่อ

การศึกษา ควรมีเป้าหมายที่มุ่งฝึกคนออกไปสู่สังคม โดยมีจิตสำนึก ที่จะเป็นผู้ให้ มากกว่าเป็นผู้ได้. และมีจิตสำนึก ที่จะเป็นคนดีมีคุณค่า มากกว่าปรารถนาจะเป็นคนร่ำรวยความเห็น (4)

อีกนั่นแหละนะคะว่าจะไปหวังพึ่งการศึกษาอย่างเดียวคงไม่ทัน เพราะสำนึกแบบนี้ต้องสร้างสมกันมาแต่เล็กแต่น้อย เพราะฉะนั้นครอบครัวและสังคมรอบๆตัวเด็กคือจุดตั้งต้นที่ดีที่สุดค่ะ การศึกษาและคุณครูเป็นส่วนที่มาเน้นย้ำเติมเต็มมากกว่าค่ะ เราผู้ใหญ่นี่แหละที่ต้องเป็นต้นแบบให้ลูกหลานและเด็กๆทั้งหลายรอบๆตัวเรา อยากให้เขาเป็นอย่างไร เราต้องพยายามเป็นอย่างนั้นให้ได้ก่อน พี่โอ๋ขอแลกเปลี่ยนความคิดเห็นไว้ตรงนี้ด้วยค่ะ

ตัวอย่างที่ดี ก็สามารถเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กๆที่เห็น นำไปปรับใช้กับเขาได้ในภายภาคหน้าเมื่อเติบใหญ่ครับ

ครอบครัวสำคัญที่สุดในการสร้างจิตสำนึกสู่สังคมของเด็ก

นั่นคือ ตัวแปรสำคัญที่สุดของเด็กๆ

ราชิต สุพร
เขียนเมื่อ

อย่า อ้างว่าเวลาน้อยทำงานอะไรไม่ได้ เวลาหนึ่งนาทีของผึ้งสามารถดูดน้ำหวานจากดอกไม้กลับบ้าน หนึ่งนาทีของมดสามารถขนเมล็ดข้าวที่หนักกว่าตัวมันไปไกลโข หนึ่งนาทีของปลวกสามารถสร้างรังของมันให้สูงขึ้นความเห็น (1)
ราชิต สุพร
เขียนเมื่อ

น่าตลกไหมที่บางคนมือหนึ่งถือปริญญาบัตรแนบแน่น อีกมือหนึ่งทิ้งขยะตามที่สาธารณะ ‘ ปริญญาบัตรไม่มีความหมายอะไรเลย หากเรายังไม่สามารถปลดปล่อยตนเองจากความคิดที่ว่าปริญญาบัตรยังคือทุกสิ่ง ‘ จงใช้เพื่อนเป็นที่ปรึกษา ไม่ใช่ให้นำทาง ‘ ความสนุกของการเรียนรู้คือการลุ้นค้นพบความรู้ใหม่ ๆ ที่เรายังไม่ได้เรียนรู้ความเห็น (2)

สำนึกสาธารณะไม่เกี่ยวกับปริญญาเลยค่ะ น่าจะเกี่ยวกับครอบครัว สังคมที่ต้องช่วยกันบ่มเพาะกล้าน้อยๆรอบๆตัวเรา ด้วยการทำตัวเราให้เป็นตัวอย่างของคนที่มีจิตสำนึกสาธารณะให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ตัวอย่างที่ดีหนึ่งคนสร้างคนที่ดีได้อีกไม่น้อยค่ะ ทุกคนต้องช่วยกัน เริ่มที่ตัวเราดีที่สุดค่ะ อย่าเพิ่งผิดหวังท้อถอยกับสิ่งที่เห็น

ราชิต สุพร
เขียนเมื่อ

How did you find the energy, Mom To do all the things you did, To be teacher, nurse and counselor

To me, when I was a kid.ความเห็น (2)
ราชิต สุพร
เขียนเมื่อ

ชีวิตลูกที่ดำเนินเดินถูกต้อง เพราะแม่ประคับประคองไม่เหินห่าง ยามลูกเดินหลงทิศ…ผิดเส้นทาง แม่คือเทียนส่องสว่าง…กลางดวงใจ..ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

ราชิต สุพร
เขียนเมื่อ

พวกเรามักถูกสอนว่าความรักคือการที่คนมีความสัมพันธ์กัน เราถูกปลูกฝังให้คุ้นเคยกับความคิดนั้น ทั้งๆ ที่มันไม่จริงเลย นั่นเป็นการลดคุณค่าของความรัก และทำให้มันไม่บริสุทธิ์.ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

ราชิต สุพร
เขียนเมื่อ

ครางไปหิ้วถุง(หนังสือ)ไป หน้าใสๆ ล้างมาใหม่ในยามเช้า ลากขาช้าๆ ราวหอยทาก จำใจเดินไปโรงเรียนความเห็น (1)

William Shakespeare

(พ.ศ.๒๑๐๗ - ๒๑๕๙ / ค.ศ.๑๕๖๔ - ๑๖๑๖)

ราชิต สุพร
เขียนเมื่อ

จุดอ่อนหรือจุดบอดสำคัญที่สุดของวงการศึกษาไทยคือการสอบ ที่ใช้การสอบในทาง ที่ผิด เป็นโทษต่อการเรียนรู้ของนักเรียน แทนที่จะเป็นคุณความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี