อนุทิน #110711

คนเกือบทุกคนอยากได้คนรักที่ "ห่วง" มากกว่า "หวง" เพราะห่วงแสดงถึงความสนใจแต่หวงแสดงถึงความไม่ไว้วางใจ

เขียน:

ความเห็น (0)