อนุทินล่าสุด


อาจารย์ อ้อม ฐิติรัตน์ สุวรรณสม
เขียนเมื่อ

ดิฉันจะไปเป็นวิทยากรอบรมครูภาษาอังกฤษ วันที่ 8 ก.ค. ที่โรงแรมสุโขทัยเทรเชอร์ และ วันที่ 18 สิงหาคม ที่ โรงแรมเวียงตาก

แล้วเจอกันนะคะความเห็น (2)

อบรมให้ครูเรื่องอะไรครับน้องอ้อม

เป็นโครงการไทยเข้มแข็งเดิมน่ะค่ะ อบรมเรื่อง learning management/writing/ IT for ELT ค่ะ

อาจารย์ อ้อม ฐิติรัตน์ สุวรรณสม
เขียนเมื่อ

ประชาสัมพันธ์โครงการ พัฒนารายวิชาอาเซียนสำหรับอุดมศึกษาไทย จัดโดย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร วันที่ 6 กรกฏาคม 2555 วิทยากร ดร สุชาติ เมืองแก้ว. วิวัฒน์ กุลธรเธียร. ผศ.วิรัช นิยมธรรม. ดร.อาทิตย์ พงษ์พานิช. อ.อัครพงษ์ ค้ำคูณ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ 055-962035 หรือ www.human.nu.ac.thความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อาจารย์ อ้อม ฐิติรัตน์ สุวรรณสม
เขียนเมื่อ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่นักศึกษาระดับ ป.ตรี-ป.โท ควรรู้ เนื่องจากมักปรากฎในบทความทางวิชาการต่างๆ จำเป็นต้องทราบความหมายและรู้วิธีใช้ในประโยค

http://www.esldesk.com/vocabulary/academicความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อาจารย์ อ้อม ฐิติรัตน์ สุวรรณสม
เขียนเมื่อ

ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการเลือกตั้ง http://www.bangkokpost.com/learning/vocabulary/236991/election-basicsความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อาจารย์ อ้อม ฐิติรัตน์ สุวรรณสม
เขียนเมื่อ

ขอเชิญผู้สนใจสมัครรับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย Wilfrid Laurier เมือง Waterloo มณฑลออนแทริโอ ประเทศแคนาดา เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองครบ 100 ปีการก่อตั้งมหาวิทยาลัย จึงประกาศให้ทุนการศึกษาทั้งหมด 100 ทุน โดยมีคณะที่เปิดสอนดังนี้

Faculty of Arts/Faculty of Science/Faculty of Music/School of Business and Economics/Faculty of Education

ซึ่งมีการจัดการศึกษาแบบสหวิชา โดยผู้เรียนสามารถเลือกเรียนวิชาเอกแบบผสมผสานจากต่างคณะได้ ผู้สนใจสมัครรับทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.chooselaurier.ca/1000 หรือติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยได้ที่เว็บไซต์ www.chooselaurier.ca/international

 ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อาจารย์ อ้อม ฐิติรัตน์ สุวรรณสม
เขียนเมื่อ

รัฐบาลนิวซีแลนด์แจกทุนทุกปีแก่นักเรียนนานาชาติ
Scholarship by NZ government for International PhD students

For more information, please visit

http://www.newzealandeducated.com/system/userfiles/file/NZIDRS%20Terms%20&%20Conditions%202010.pdf ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อาจารย์ อ้อม ฐิติรัตน์ สุวรรณสม
เขียนเมื่อ

เรียนป.เอกที่อังกฤษฟรีค่าเล่าเรียน

The  University  of  Hull  รับสมัครนักเรียนต่างชาติเพื่อรับทุนการศึกษา

ระดับปริญญาเอก ประเภทยกเว้นค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน (Full  tuition  fee)

เป็นระยะเวลา 3 ปี จำนวน 21 ทุน ในสายมนุษยศาสตร์ ประกอบด้วย

- Creative  Writing

- Dramma

- English & American literature

- Music

- Translation Studies

 

รายละเอียดของการประกาศรับสมัครทุน

ดูได้ที่ http://www2.hull.ac.uk/pg/phd.aspx

หมดเขตวันที่ 31 พฤษภาคม 2553ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อาจารย์ อ้อม ฐิติรัตน์ สุวรรณสม
เขียนเมื่อ

ทุนฟุลไบรท์ 9 ทุน

ประกาศรับสมัครชิงทุน “2011 Open Competition Scholarship Program” เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ยังสถาบันการศึกษาของสหรัฐอเมริกา ประจำปีการศึกษา 2553 จำนวน 9 ทุน โดยเปิดรับสมัครทุกสาขา (ยกเว้นแพทยศาสตร์ สาธารณสุข พยาบาล และสาขาที่เกี่ยวข้อง)        

สนใจสามารถสมัครรับทุนได้ถึงวันที่ 12 เมษายน 2553
       
       รายละเอียดเพิ่มเติม สอบถามได้ที่ 0-2285-0581-2 E-Mail tusef@fulbrightthai.org หรือสืบค้นรายละเอียดได้จากhttp://www.fulbrightthai.org/knowledge/read.asp?id=475&type=application

      

 ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อาจารย์ อ้อม ฐิติรัตน์ สุวรรณสม
เขียนเมื่อ

คุยภาษาอังกฤษฟรีไม่ต้องล็อกอิน ที่นี่ http://www.englishforums.com/chat/ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อาจารย์ อ้อม ฐิติรัตน์ สุวรรณสม
เขียนเมื่อ

excuse, apologize และ pardon

excuse ใช้คำนี้ก่อนที่จะรบกวนหรือขัดจังหวะคนอื่น
Excuse me, can you tell me where the restroom is?


apologize ขอโทษเมื่อเราทำผิด
I apologize for forgetting your birthday.


pardon  ต้องการให้พูดอีกครั้ง
Pardon?ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อาจารย์ อ้อม ฐิติรัตน์ สุวรรณสม
เขียนเมื่อ

Idioms of the day: tough it out  

ทำใจสู้ฝ่าฟันอุปสรรค

To get through despite hardship; endure


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อาจารย์ อ้อม ฐิติรัตน์ สุวรรณสม
เขียนเมื่อ

put your foot in your mouth = say something embarrassing  พูดสิ่งที่ทำให้ตนเองหรือผู้อื่นขายหน้า อับอาย

You "put your foot in your mouth" when you say something that makes a person feel embarrassed.

Example:

"Last night I was telling a joke, and I really put my foot in my mouth.
I had no idea I was talking about Rob's wife." 

"I am so embarrassed. Are you sure he could hear me when I was talking in the next room?" Reply: "Yes. You really put your foot in your mouth."

Note: The word "foot" is always singular when you say "foot in your mouth".

Example: "Let's all be very careful what we say at the meeting tomorrow. I don't want anyone putting their foot in their mouth."
When you say something which makes someone feel embarrassed or causes an embarrassing situation, you have "put your foot in your mouth."

From: http://www.goenglish.com/PutYourFootInYourMouth.aspความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อาจารย์ อ้อม ฐิติรัตน์ สุวรรณสม
เขียนเมื่อ

Keep your head down  หลีกเลี่ยงการก่อเรื่อง ดูแลตัวเองให้ปลอดภัย

The boss is in a bad mood today - I'm just keeping my head down.
เจ้านายท่าทางอารมณ์บ่จอย วันนี้หลบๆเลี่ยงๆไว้จะดี


From the Cambridge Advanced Learner's Dictionnary

http://dictionary.cambridge.org/define.asp?key=36143&dict=CALD

 ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อาจารย์ อ้อม ฐิติรัตน์ สุวรรณสม
เขียนเมื่อ

ด่วน ทุนรัฐบาลสำหรับสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

http://www.husoc.su.ac.th/newpdf/mastertodr_outside.pdf

 ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อาจารย์ อ้อม ฐิติรัตน์ สุวรรณสม
เขียนเมื่อ

November 25 is White Ribbon Day- wear a white ribbon to show that you are against violence towards womenความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อาจารย์ อ้อม ฐิติรัตน์ สุวรรณสม
เขียนเมื่อ

eyeglasses partsความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อาจารย์ อ้อม ฐิติรัตน์ สุวรรณสม
เขียนเมื่อ

ดิฉันชอบคุณอ้วน อารีวรรณ จตุทอง และสนับสนุนการต่อต้านความรุนแรงในครอบครัว (Domestic Violence)
ไปอ่านที่นี่ค่ะ
http://www.manager.co.th/CelebOnline/ViewNews.aspx?NewsID=9520000137673&#Opinionความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อาจารย์ อ้อม ฐิติรัตน์ สุวรรณสม
เขียนเมื่อ

Kiw--Aussie Joke

An Australian was walking down a country road in New Zealand, when he happened to glance over the fence and see a farmer goin’ at it with a sheep.

The Aussie is quite taken aback by this, so he climbs the fence and walks over to the farmer.

He taps him on the shoulder and says, “You know mate, back home, we shear those!”

The New Zealander looks frantically around and says, “I’m not bloody SHEARING this with no one!”ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อาจารย์ อ้อม ฐิติรัตน์ สุวรรณสม
เขียนเมื่อ

ระวังอย่าให้อีเมลถูกแฮค เพราะเพื่อนๆ จะโดนผลกระทบจากการรับอีเมลขยะมากขึ้น คนที่เอาแอดเดรสไปเขาก็เอาไปบอกต่อพวกโปรโมทสินค้าทางอีเมลความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อาจารย์ อ้อม ฐิติรัตน์ สุวรรณสม
เขียนเมื่อ

Kiwi coffee:

Short black is just the espresso - coffee extracted, with no extra water.

Long black means espresso with some hot water.

A flat white is black coffee with a little cold milk.

Cappuccino has hot frothy milk in it.

Latté is a type of coffee drink made with hot milk

Americano' – is an espresso with more hot water to dilute it.

 ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อาจารย์ อ้อม ฐิติรัตน์ สุวรรณสม
เขียนเมื่อ

Loy Kratong English

A krathong is a lotus-shaped vessel made of banana leaves.
กระทงเป็นวัสดุรูปกลีบดอกบัวทำมาจากใบตอง

We launch krathongs to carry away sins and bad luck
เราลอยกระทงเพื่อปล่อยเคราะห์ ปล่อยโศก และเรื่องร้ายๆต่างๆ

The children make a wish before launching their krathongs from the river bank
เด็กๆ อธิษฐานก่อนลอยกระทงที่ท่าน้ำความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อาจารย์ อ้อม ฐิติรัตน์ สุวรรณสม
เขียนเมื่อ

Chardonnay and Sauvignon Blanc (white wine) go with seafood and chicken dishes.

 

Cabaret Sauvignon, Shiraz, and Merlot are good with steak and red meat.

 

Pinot Noir is best with grilled salmon, chicken, and lamb.ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อาจารย์ อ้อม ฐิติรัตน์ สุวรรณสม
เขียนเมื่อ

  I used to drink a can of energy drink everyday during my first year in NZ. I quit for a while but I'm taking it these days to kick start my boring student life and keep me stay focused. I know it's not healthy but it works for me. Maybe it's placebo effect.ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อาจารย์ อ้อม ฐิติรัตน์ สุวรรณสม
เขียนเมื่อ

เมื่อวานไปเที่ยวเวลลิงตัน ไปกินสเต๊กแล้วต่อด้วยไอศครีม อากาศดีไม่หนาวไม่ฝนขากลับรถติดนิดหน่อยเพราะอุบัติเหตุ มีอยู่คันหนึ่งพังยับเห็นร่างคนขับกับคนนั่งหน้าโดนคลุมผ้าไว้ น่ากลัว เลยบอกคนขับว่าให้ระวังมากๆ ถนนกีวีแคบ-คดเคี้ยว แต่ขับกันเร็วไม่ต่ำกว่า 100ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อาจารย์ อ้อม ฐิติรัตน์ สุวรรณสม
เขียนเมื่อ

ลืมไปเลยว่าวันนี้วันหยุดที่เมืองไทย ส่วนที่นี่ได้หยุดวันจันทร์ที่ 26 เพราะเป็นวันแรงงานจ้าความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี