อนุทิน 73163 - อาจารย์ อ้อม ฐิติรัตน์ สุวรรณสม

ขอเชิญผู้สนใจสมัครรับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย Wilfrid Laurier เมือง Waterloo มณฑลออนแทริโอ ประเทศแคนาดา เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองครบ 100 ปีการก่อตั้งมหาวิทยาลัย จึงประกาศให้ทุนการศึกษาทั้งหมด 100 ทุน โดยมีคณะที่เปิดสอนดังนี้

Faculty of Arts/Faculty of Science/Faculty of Music/School of Business and Economics/Faculty of Education

ซึ่งมีการจัดการศึกษาแบบสหวิชา โดยผู้เรียนสามารถเลือกเรียนวิชาเอกแบบผสมผสานจากต่างคณะได้ ผู้สนใจสมัครรับทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.chooselaurier.ca/1000 หรือติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยได้ที่เว็บไซต์ www.chooselaurier.ca/international

 

เขียน 20 Dec 2010 @ 16:58 ()


ความเห็น (0)