อนุทิน 50727 - อาจารย์ อ้อม ฐิติรัตน์ สุวรรณสม

Loy Kratong English

A krathong is a lotus-shaped vessel made of banana leaves.
กระทงเป็นวัสดุรูปกลีบดอกบัวทำมาจากใบตอง

We launch krathongs to carry away sins and bad luck
เราลอยกระทงเพื่อปล่อยเคราะห์ ปล่อยโศก และเรื่องร้ายๆต่างๆ

The children make a wish before launching their krathongs from the river bank
เด็กๆ อธิษฐานก่อนลอยกระทงที่ท่าน้ำ

เขียน 05 Nov 2009 @ 06:15 ()


ความเห็น (0)