อนุทิน 53583 - อาจารย์ อ้อม ฐิติรัตน์ สุวรรณสม

Idioms of the day: tough it out  

ทำใจสู้ฝ่าฟันอุปสรรค

To get through despite hardship; endure
เขียน 04 Dec 2009 @ 04:51 ()


ความเห็น (0)