อนุทิน 109569 - อาจารย์ อ้อม ฐิติรัตน์ สุวรรณสม

ประชาสัมพันธ์โครงการ พัฒนารายวิชาอาเซียนสำหรับอุดมศึกษาไทย จัดโดย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร วันที่ 6 กรกฏาคม 2555 วิทยากร ดร สุชาติ เมืองแก้ว. วิวัฒน์ กุลธรเธียร. ผศ.วิรัช นิยมธรรม. ดร.อาทิตย์ พงษ์พานิช. อ.อัครพงษ์ ค้ำคูณ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ 055-962035 หรือ www.human.nu.ac.th

เขียน 15 Jun 2012 @ 17:35 () แก้ไข 15 Jun 2012 @ 17:37, ()


ความเห็น (0)