อนุทิน 53248 - อาจารย์ อ้อม ฐิติรัตน์ สุวรรณสม

Keep your head down  หลีกเลี่ยงการก่อเรื่อง ดูแลตัวเองให้ปลอดภัย

The boss is in a bad mood today - I'm just keeping my head down.
เจ้านายท่าทางอารมณ์บ่จอย วันนี้หลบๆเลี่ยงๆไว้จะดี


From the Cambridge Advanced Learner's Dictionnary

http://dictionary.cambridge.org/define.asp?key=36143&dict=CALD

 

เขียน 01 Dec 2009 @ 05:48 ()


ความเห็น (0)