ข้อเขียนต่อไปนี้ เป็นข้อเขียนจากประสบการณ์ในการเปิดการอบรมทางไกล ผ่านเครือข่าย Internet หรือ e-Training ของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2551 เปลี่ยนชื่อเป็น สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) เป็นข้อเขียนที่ตั้งใจว่า จะเขียนเป็นเรื่องยาว ตั้งแต่เริ่มดำเนินการ แล้วบันทึกเพื่อเล่าประสบการณ์ไปเรื่อยๆ เพื่อให้เห็นพัฒนาการของการทำงานว่า มีการพัฒนางานไปอย่างไร พบปัญหาอะไรบ้าง และแก้ไขอย่างไร ดังนั้น จึงสามารถเห็น Timeline ของการปฏิบัติงาน เพราะบันทึกแต่ละครั้งจะมีวันที่กำกับให้เห็นว่า เป็นเมื่อไร ดังนั้นถ้าต้องการทราบว่า e-Training ทำอย่างไร อ่านเฉพ่าะ ตัวบันทึกจะไม่ทราบได้เลย เพราะเป็นการเกริ่นเพื่อนำเข้าสู่เนื้อหาเท่านั้น แต่สาระของเนื้อหา จะอยู่ที่ส่วน Comment ซึ่งผู้บันทึก ได้เล่าประสบการณ์ในการทำงานตั้งแต่เริ่มต้นจนนถึงปัจจุบัน ต่อเนื่องไปถึงในอนาคตข้างหน้า

      ประสบการณ์ที่ได้รับจากการเปิดการอบรมทางไกล ในรูปแบบ e-Training ที่ได้รับตอนนี้ จะมีทีมงาน 3 คน นั่งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ พร้อมทั้งระบบการสื่อสาร คือ โทรศัพท์มือถือ และโทรศัพท์ของสำนักงานที่พร้อมจะสื่อสารกับผู้เรียนตลอดเวลา โดยทั้ง 3 คน ทำหน้าที่ดังนี้

  • คนที่ 1 ผู้ดูแลระบบเครือข่าย (Network) เพื่อคอยตรวจสอบและแก้ไขให้ระบบ Internet ใช้งานได้ดี ระบบไม่ล่ม และตรวจสอบว่า ความเร็ว Internet เป็นอย่างไร มีปัญหาตรงไหน ก็รีบแก้ไข
  • คนที่ 2 ดูแลระบบ e-Training ตรวจสอบว่า มีคน Online อยู่มากน้อยแค่ไหน ระบบยังทำงานดีหรือไม่ พร้อมทั้งตอบประเด็นคำถามต่างๆ ผ่านทางหน้า website e-Training ทันที ที่มีปัญหาเข้ามา รวมทั้งแก้ปัญหาการใช้งานของผู้เข้าอบรม เช่น ลืม password ก็จัดการแก้ไข และแจ้ง Password กลับไปทันที
  • คนที่ 3 ผู้สอน งานหลักคือ เปิด e-Mail ที่เข้ามาวันละเป็นจำนวนมาก เกือบ 100 ฉบับ ทั้งถามปัญหามาสารพัด รวมทั้งถามกระบวนการเรียนการสอน ที่สำคัญ คือ แจ้งขอจบหลักสูตร ซึ่งครูผู้สอน ก็จะเข้าไปตรวจสอบข้อมูลว่า เรียนจริงหรือไม่ แล้ว Print ข้อมูลเวลาการเข้าเรียนแต่ละบท ส่งให้ผู้รับผิดชอบ พิจารณา เมื่อเห็นว่า เข้าเรียนจริง ก็ส่งแบบปฏิบัติกิจกรรม ให้ปฏิบัติ ทาง e-Mail เมื่อผู้เรียนทำกิจกรรมเสร็จ ก็ส่งกลับเข้ามา กรรมการก็จะนำไปประเมิน ถ้าผ่านก็อนุมัติให้จบหลักสูตร

   จะเห็นว่า ทั้งวัน จะนั่งทำงานกันหน้าจอคอมพิวเตอร์ตลอด ดูๆแล้วก็สนุกดีแต่ที่สำคัญคือ ได้ทราบข้อมูลตลอดเวลาว่า การฝึกอบรมในรูปแบบนี้ ยังมีปัญหา และ อุปสรรค อะไรบ้าง และจะแก้ไขอย่างไร

   บันทึกด้านล่างนี้ จะเป็นบันทึกความก้าวหน้า และการพัฒนาระบบ e-Training ตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นไป โดยบันทึกประสบการณ์ต่างๆ ในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เริ่มต้นการดำเนินงาน