ปฐมนิเทศ นักศึกษารังสีเทคนิค(ต่อเนื่อง)


เข้าใจ เข้าถึง แล้วเข้าพัฒนา

นักศึกษาใหม่ รังสีเทคนิค

 เช้าวันนี้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรรังสีเทคนิค (ต่อเนื่อง) ภาควิชารังสีวิทยาได้ประชุมเตรียมการในคณะกรรมการ เพื่อให้ "เข้าใจ เข้าถึง แล้วเข้าพัฒนา"

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

ภาพ (บน และ ล่าง) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ภาควิชารังสีวิทยา เตรียมตัวเข้ม เพื่อรับนักศึกษารุ่นใหม่ ซึ่งจะเข้ามาเรียนอย่างเป็นทางการในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๐

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

 เข้าใจ คือ เข้าใจ ในบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และ เข้าใจใน "มาตรฐาน ตามแนวทางของ การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของ สกอ ปี ๒๕๕๐"

 เข้าถึง เข้าถึงตัวนักศึกษา ที่จะต้องคำนึงถึงความต้องการของนักศึกษาที่เข้ามาเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา ความแตกต่างระหว่างบุคคล ความจำเป็นในการมาเขาเรียน เนื่องจากนักศึกษากลุ่มนี้ เป็นนักศึกษาหลักสูตรต่อเนื่อง ทำงานเป็นระยะเวลาหนึ่ง

 เข้าพัฒนา ให้ความรู้ ทักษะ และ ทัศนคติ รายบุคคล เพื่อให้เป็นบัณฑิตอันพึงประสงค์ที่มี ความรู้ และ ทักษะในการประกอบวิชาชีพ ได้หลังจบการเรียน การสอน

JJ2007

หมายเลขบันทึก: 99538เขียนเมื่อ 30 พฤษภาคม 2007 09:56 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 18:02 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (4)
  • เรียนท่านอาจารย์ JJ 
  • ที่ม.อหาดใหญ่เตรียมงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่เช่นกันค่ะเชิญคลิก

เรียนท่านอัมพรP

  • ที่JJ ดำเนินการทำปฐมนิเทศรายหลักสูตรครับ
  • ทำในส่วนที่รับผิดชอบเล็กๆครับ คือ
  • หลักสูตรรังสีเทคนิค(ต่อเนื่อง) รุ่นที่ ๘ และ ทำให้กับ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ป.โท จุลชีวทางการแพทย์
  •  เน้นเรื่อง "บัณฑิตพึงประสงค์ และ
  • การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง"ครับ

วันนี้ที่มหาวิทยาลัยอิสลาม ปฐมนิเทศปริญญาตรีแล้วครับ ส่วนเมื่อสองวันก่อนเป็นการปฐมนิเทศปริญญาโทและป.บัณฑิต

วันนี้ผมไม่ได้เข้าร่วมครับ เสียดายมาก เนื่องจากติดประชุมด่วนของสาขาวิชา

เรียน ท่านอาจารย์ จารุวัจน์ P

  •  ที่เราเตรียมการไว้ล่วงหน้านอกจาก "ปฐมนิเทศ หรือ Before Action Review"
  • เราเตรียมการ  "มัชฉิชนิเทศ" เป็น During Action Review" ด้วยครับ
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี